Нова економічна політика (НЕП) та українізація
Антидемократизм і терор стали головними формами й методами суспільно-політичних відносин.

Політичний та економічний крах змусив Леніна у 1921 р. перейти до "нової економічної політики", що означало часткове повернення до капіталізму, але військова промисловість, транспорт, банки, зовнішня торгівля залишались у руках держави.

Суть НЕПу: запровадження ринкової системи та допущення елементів держкапіталізму; розвиток усіх форм кооперації; госпрозрахунок; денаціоналізація; матеріальна зацікавленість; заміна продрозверстки (насильне відбирання продовольства) продподатком, плановість народного господарства та ін.

НЕП дозволила швидко відбудувати зруйноване господарство, значно збільшивши виробництво промислової та сільськогосподарської продукції. У 1927 р. оброблялося уже на 10% землі більше, ніж у 1913 р.

Водночас закріплюється централізоване правління радянськими республіками.

Українізація. 30 грудня 1922 р. утворюється СРСР, який згодом переростає у більшовицьку імперію. У 1923 р. РКП (б) приймає програму коренізації. Більшовики шукають опори серед національних меншин. Формуються віддані кадри будівників соціалізму. В УСРР ця політика отримала назву "українізації".

"Українізація" у 1920-х рр. допомогла зробити значний крок вперед в освіті, культурі, науці. Переводиться на українську мову діловодство. Виходять книжки (50 wacko , газети (90 wacko українською мовою. 80% загальноосвітніх шкіл стають україномовними. З 24% до 57% зростає рівень писемності за 10 років. Діють 1,5 тис. польських, німецьких, єврейських та інших шкіл. Створюється "Вільна академія пролетарської літератури" (1925 р.), функціонує Українська Академія Наук, відроджується Українська автокефальна православна церква (1921 р.). Повертається значна частина емігрантів (М. Грушевський).

Політика "українізації" посилює позиції прихильників національного комунізму (М. Хвильовий, О. Шумський, М. Скрипник, М. Волобуєв). Москва кваліфікує їх, як ворожі "ухили", починає боротьбу з метою їх "нейтралізації". У 1929 році ОДПУ заарештовує 45 членів вигаданої "Спілки визволення України" і репресує їх у 1930 р. Розпочинається згортання "українізації" (зменшення кількості українських шкіл, періодичних видань, закриття українських театрів та введення у 1938 р. обов’язкового вивчення російської мови в усіх школах).

Література

Бойко О. Д. Історія України. - К., 2001.
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Вінніпег, 1981.
Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939) – Ужгород, 1993.
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк, 1977.
Волковинський В. Нестор Махно. Легенда і реальність. – К., 1994.
Голод 1921-1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. -К., 1993.
Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. -К., 2003.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. – К., 1996.
Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.
Случайные рефераты:
Реферати - Євген Гуцало
Реферати - Павло Грабовський
Реферати - Життя і творчість Олена Теліга
Реферати - Життя і творчість Романа Андріяшика
Реферати - Євген Гуцало – життєвий і творчий шлях
Реферати - Життя і творчість Михайла Старицького
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія