Міжнародні валютно-фінансові інститути
Міжнародний валютний фонд (МВФ) — це міжнародна валютно-кредитна організація, що має статус спеціалізованої представницької установи ООН. МВФ був створений на Бреттон-Вудській конференції (1944 р.) і розпочав свою діяльність з березня 1947 р. Місце розташування — Вашингтон.

Для досягнення головної мети — забезпечення стабільності міжнародної економіки — МВФ виконує сьогодні чотири основні функції: регулювання, нагляд, фінансування та технічне сприяння. Ресурси МВФ складаються із внесків країн-членів, для кожної з яких встановлюється вступна квота, залежно від розміру: валового внутрішнього продукту за певний час; середньомісячного показника резервів; середньорічних поточних платежів країни; середньорічних грошових надходжень. До МВФ входять 182 країни.

Група Світового банку. Група Світового банку об'єднує п'ять окремих установ: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР); Міжнародну фінансову корпорацію (МФК); Міжнародну асоціацію розвитку (МАР); Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (БАГІ); Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС). (Україна стала членом МБРР з вересня 1992 р., МФК — з жовтня 1993 р., а з 1995 р. — членом БАГІ.)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. МБРР створено у 1944 р. на Бреттон-Вудській конференції. Позики МБРР надаються країнам, які продемонстрували певне економічне зростання та соціальний прогрес, переважно на термін 15—20 років і мають п'ятирічний пільговий період.

Кожна позика надається безпосередньо урядові чи під його гарантії. Відсоткова ставка позик змінюється кожні 6 міс. і орієнтується на рівень відсоткових ставок міжнародних ринків позичкового капіталу. Ці відсоткові ставки залежать від наявних у Банку коштів, які надходять від продажу облігацій МБРР на світових ринках капіталу, від нерозподіленого прибутку, погашення раніше наданих позик і додаткових пожертв економічно розвинених країн.

Міжнародна фінансова корпорація. МФК була заснована у 1956 р. для сприяння розвитку приватного підприємництва у країнах, що розвиваються. За станом на січень 2002 р. МФК об'єднує 170 країн-членів. Акціонерний капітал МФК формується шляхом передплати країн-членів на акції і становить 2,45 млрд дол. США. Передплата здійснюється пропорційно до участі у капіталі МБРР. Основними видами діяльності МФК є:

фінансування проектів приватного сектора економіки країн, що розвиваються, шляхом надання позик або прямих інвестицій;
сприяння приватним компаніям країн, що розвиваються, в мобілізації фінансових коштів на міжнародних фінансових ринках;
надання технічної допомоги, дорадчих та консультаційних послуг урядам і підприємствам країн-членів. Традиційною і найбільш значною операцією МФК є фінансування проектів.
Міжнародна асоціація розвитку. МАР була заснована у 1960 р. з метою доповнити діяльність МБРР в напрямі довгострокового фінансування розвитку найменш розвинених країн. Цілі діяльності: подолання бідності, стабілізація та економічне зростання, захист навколишнього середовища. Як і МБРР, МАР надає фінансову допомогу країнам, що розвиваються, у вигляді кредитування конкретних проектів. Власний капітал МАР формується країнами-членами, яких у 2002 р. було 162.

Багатостороннє агентство гарантії інвестицій. БАГІ було створене у 1988 р. 42 країнами — членами Світового банку і почало свою діяльність у 1990 р. Виконує дві функції: надає іноземним інвесторам страхові гарантії проти некомерційних ризиків у країнах, які одержали інвестиції, та надає дорадчі, інформаційні послуги країнам-членам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. БАГІ передбачає захист інвесторів від збитків за 4 напрямками: переказ валюти; експропріація; війна та громадянська непокора; розрив контракту.

Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок. Створення МЦВІСу в 1966 р., зокрема, мало на меті звільнення президента й працівників Світового банку від обов'язку бути причетними до таких суперечок. МЦВІС — незалежна міжнародна організація, однак вона має тісні зв'язки зі Світовим банком.

Всі члени МЦВІСу є також членами Світового банку. Згідно з Конвенцією МЦВІС надає допомогу в примиренні й арбітражі суперечок між країнами-членами й інвесторами, що кваліфіковані як особи інших країн-учасниць.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Юрія Яновського
Реферати - Десталінізація. Літературне оновлення 60-х років
Реферати - Володимир Винниченко
Реферати - Дмитро Іванович Донцов – невтомний сурмач волі (курсова робота)
Реферати - Народний календар весняного циклу
Реферати - Павло Тичина
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія