Міжнародні позики та кредитування
Міжнародний рух позичкового капіталу, зв'язаний з міждержавними кредитами і банківськими депозитами, звичайно відноситься в платіжному балансі до поняття інших інвестицій. Це залишкова категорія інвестицій, що включає всі інші міждержавні пересування капіталу, не віднесені до прямих, портфельним інвестиціям або резервним активам.

Міжнародне запозичення і кредитування— видача й одержання засобів у борг на термін, що передбачає виплату відсотка за їхнє використання.

У міжнародних масштабах як позичковий капітал в основному використовується офіційний капітал з державних джерел. Основні інструменти міжнародного запозичення і кредитування, що знаходять відображення в платіжному балансі, що випливають:

Торговельні кредити — вимоги і пасиви, що виникають у результаті прямого надання кредиту постачальниками і покупцями за угодами з товарами і послугами, і авансові платежі за роботу, що здійснюється в зв'язку з такими угодами. Торговельні кредити можуть надаватися як урядами, так і приватними підприємствами й іншими неурядовими організаціями.
Позики (loans) — фінансові активи, що виникають унаслідок прямого позичання засобів кредитором позичальникові, у результаті якого кредитор або не одержує ніякого письмового гарантійного зобов'язання від позичальника, або одержує борговий цінний папір.
Валюта— банкноти і монети, що знаходяться в обігу і вик. для здійснення платежів.
Депозити — деноміновані в місцевій або іноземній валюті депозити, що безперешкодно перетворюються в готівку і можуть бути використані для здійснення платежів.
Інші активи і пасиви — залишкова категорія, до якої відносяться всі інші види руху капіталу, наприклад внески країн у міжнародні організації.
Міжчасова торгівля

Звичайно теорія міжнародної економіки вважає міжнародне запозичення і кредитування особливим видом міжнародної торгівлі на тім підставі, що велика частина міжнародних кредитів призначена для обслуговування торговельного обороту.Міжчасова торгівля— підвищене поточне споживання в майбутньому (позика) або занижене поточне споживання на користь спож. в майбутньому (кредитування) Перед будь-якою країною постає вибір: чи споживати все зроблене сьогодні або частину відкласти на майбутнє?

Якщо країна запозичає засоби за кордоном сьогодні, споживаючи тим самим більше, ніж робить, то через якийсь час їй прийдеться виплачувати позику з відсотками, віднімаючи засоби від майбутнього споживання. Тим самим майбутнє споживання як би продається, а замість купується поточне споживання.

Щоб представити міжчасову торгівлю графічно, на горизонтальній осі треба відкласти майбутнє потребление, а на вертикальній — поточне споживання і побудувати криву виробничих можливостей. У випадку міжчасової торгівлі крива виробничих можливостей буде показувати вибір між споживанням визначеної кількості товару сьогодні або в майбутньому.

Так, якщо виробництво країни складає А, то сьогодні вона може спожити ОР якогось товару, а в майбутньому — OF. Якщо країна скоротить поточне споживання до AG, то, давши зекономлені ресурси в кредит і одержавши їх назад з відсотком, вона зможе розширити майбутнє споживання на GH.

Відрізок OW показує повну вартість поточного виробництва і споживання даного товару країною. Якщо ж припустити, що сьогодні країна взагалі не споживає даний товар, а дає засоби, що вивільняються, OW у борг із метою розширення майбутнього споживання, то при процентній ставці r, їхня вартість у майбутньому складе OW (l+r) =OZ. Країна одержить від позичальника на OW* r більше засобів, чим вона надала в борг, за рахунок яких зможе розширити своє споживання в майбутньому. Коефіцієнт 1+r показує вартість споживання в майбутньому, виражену через вартість поточного споживання.

Зрозуміло, у різних країнах обриси кривої виробничих можливостей у міжчасовій торгівлі істотно відрізняються. Одні країни вже сьогодні воліють споживати більше, ніж роблять, і тому займають засоби на світовому ринку. Інші країни - обмежують своє споживання сьогодні на користь збільшення його обсягу в майбутньому і надають кредити. Це виявляється підставою для розвитку між ними міжчасовій торгівлі, що на практиці означає надання й одержання міжнародних позик і кредитів.Представимо, що існує країна I, що споживає більше, ніж робить, і країна II, що робить більше, ніж споживає. Відклавши по горизонтальній осі поточне споживання, а по вертикальній — коефіцієнт 1+r, можна побудувати криву поточного попиту країни I, що збільшується в міру скорочення процентної ставки, і поточної пропозиції країни II, що збільшується в міру росту процентної ставки. В умовах відсутності руху капіталу між країнами процентна ставка в країні I складає OF, тоді як у країні II — тільки OG. Це означає, що країна I має відносну перевагу перед країною ІІ з точки зору майбутнього споживання.

Після того як виникне можливість міждержавного переміщення капіталу, країна I негайно візьме кредит у країни II, оскільки країні I треба фінансувати своє непомірно велике поточне споживання. А країна ІІ буде рада дати такий кредит, оскільки процентна ставка в країні I вище. Інвестори країни II почнуть давати кредити країні I, заміняючи тим самим своє поточне споживання на майбутнє.

У результаті переливу капіталу процентні ставки в двох країнах вирівняються на рівні ОВ і поточний попит зрівняється з поточною пропозицією в т. Е. Вона показує, що країна I узяла кредит у розмірі ОС, що у майбутньому, з огляду на відсоток, їй прийдеться виплатити в сумі ОС (1+r). Заштрихований сегмент ОВЕС показує суму, що при поточній процентній ставці ОВ країні I прийдеться виплатити в майбутньому в обмін на підвищене споживання в сьогоденні.

Отже, міжнародне запозичення і кредитування передбачають видачу й одержання засобів у борг на термін, що передбачає виплату відсотка за їхнє використання. Основні інструменти міжнародного запозичення і кредитування — торговельні кредити, позики, валюта, депозити, інші активи і пасиви.
Случайные рефераты:
Реферати - Євген Гребінка. Байки у дитячому читанні. Творча особливість байок
Реферати - Життя і творчість Тодося Осьмачки
Реферати - Іван Багряний
Реферати - Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка
Реферати - Михайло Грушевський – видатний український історик. Політична та громадська діяльність Михайла Грушевського
Реферати - Вплив фемінізму на українську літературу останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія