Ломбардна діяльність: правове регулювання та бухгалтерський облік
Правове регулювання ломбардної діяльності

Ломбардна діяльність — вид підприємницької діяльності, спрямований на отримання економічних вигід від надання грошових позик фізичним особам, які як гарантію залишають матеріальну заставу.

Статтею 378 ЦКУ ломбардна діяльність визначена як діяльність з надання громадянам позик, що забезпечуються заставою предметів домашнього вжитку та особистого користування.

Статтею 4 Закону про підприємництво право на проведення ломбардних операцій надано державним підприємствам, а також недержавним, які мають статус повного товариства, тобто товариства, усі учасники якого несуть повну майнову відповідальність за зобов'язаннями створеного ними ломбарду. Ломбардними операціями можуть займатися будь-які фінансово-кредитні установи, де створено умови для такого роду діяльності.

Закон України "Про оподаткування прибутку" термін "ломбардна операція" визначає так: "1. 14. Ломбардна операція — операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу".

Правовідносини сторін (позичальника і позикодавця) регулюються Законом про заставу і Законом про фінансові послуги і держрегулювання ринків фінпослуг. Стаття 7 Закону про заставу допускає заміну предмета застави за згоди заставодержателя (позикодавця). Документальним підтвердженням ломбардної операції є: договір типової форми, касовий чек, квитанція про виплату.

Найпоширеніший вид застави в ломбардах — ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння (у тому числі синтетичного й вирощених його аналогів). Тому ломбард повинен придбати ліцензію на право здійснення такої діяльності (п. 1.3 Ліцензійних умов, затверджених наказом Держпідприємництва і Мінфіну від 26.12. 2000р. №82/350). Коштовності приймають у заставу за закупівельними цінами, встановленими МФУ (Наказ №415).

У разі невикупу заставленого майна його власником заставоотримувач, відповідно до статті 19 ЦКУ, має право задовольнити свої вимоги за рахунок застави в повному обсязі, що визначається за фактом задоволення. Якщо ж ідеться про коштовності, то їх у такому випадку ломбард не може продавати самостійно споживачам. Ці коштовності, відповідно до роз'яснень, викладених у Листі ДПАУ від 16.02. 98р. №1487/11/16-1120-23, підлягають реалізації НБУ за цінами, затвердженими наказом МФУ.

Податок на прибуток. До складу валових доходів ломбарду як платника податку на прибуток включаються (за "першою подією" плата за користування позикою і плата за зберігання заставленого майна (п. 4.1 Закону про прибуток).

Що стосується вартості майна, отриманого в заставу, то до моменту, поки внаслідок неповернення позики заставником це майно не перейде у власність ломбарду, валовий дохід у податковому обліку не визнається. Пунктом 7.9 зазначено, що майно, залучене платником податку на підставі цивільно-правових договорів, якими не передбачено передачу прав власності, а також майно, повернене на підставі таких договорів, не включається до складу валових доходів і валових витрат відповідно.

Податок на додану вартість. Ломбардні операції, згідно зі статтею 378 ЦКУ, є операціями позики, які забезпечуються заставою. Отже, ці операції підпадають під дію пп. 3.2. 5. Закону України про ПДВ, в якому зазначається, що надання послуг з розміщення і повернення коштів за договорами позики не є об'єктом обкладення податком на додану вартість. Однак, згідно з пп. 3.2. 2 цього Закону, передача майна в заставу кредитору також не є операцією, що підлягає обкладенню цим податком.

Не є об'єктом обкладення ПДВ і сума пені, нарахованої боржнику за порушення терміну повернення боргу. Єдиним об'єктом обкладення ПДВ в ломбардних операціях є компенсація за зберігання заставленого майна, отримувана ломбардом від позичальника. Що стосується плати за користування позикою, що входить до основної суми, яка повертається позичальнику в обмін на заставлене майно, то ця плата об’єктом обкладення податком на додану вартість не є.

Облік ломбардної діяльності

Таблиця1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій діяльності ломбарду.

№ з\п
Зміст операцій

Обороти за рахунками
Основні господарські
операції
Операції розрахунків за податками
Д-т
К-т
Д-т
К-т
1.
Оприбутковано майно, отримане в заставу від позичальника
06
х2.
Видано позику:
— на суму, фактично видану позичальнику;
— на суму плати за користування позикою, утриманої з основної суми

377
377

301
703


І варіант. Позика повернена через 30 днів
3.
Погашено борг позичальником
301
377


4.
Внесено плату за зберігання майна в заставі
301
703


5.
Майно із застави повернено позичальнику
х
06


6.
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ


703
641
7.
Плату за користування позикою і плату за зберігання включено до складу доходів звітного періоду (45 + 15)
703
791


ІІ варіант. Позичальник прострочив кредит на 15 днів
3.
Позичальник погасив борг із простроченням 15 днів
301
377


4.
Внесено плату за зберігання майна в заставі
301
703


5.
Внесено до каси пені за прострочення
301
715


6.
Майно із застави повернено позичальнику
х
06


7.
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ


703
641
8.
Плату за користування позикою і плату за зберігання включено до складу доходів звітного періоду (45 + 18)

703

791


9.
Суму пені за прострочення визнано доходом звітного періоду
715
791


ІІІ варіант. Позичальник не повернув борг

3.
Реалізація заставленого майна*
(в цьому випадку можливе проведення: Д-т 301 К-т 702 (752) — якщо майно продається за готівку з негайною оплатою)

361
311

702 (752)


4.
Заставлене майно списується з позабалансового рахунка
х
06


5.
Нараховано ПДВ, у т. ч.:
— на суму неповерненої позики;
— на суму комісійних (45 х 20 wacko702 (752) 702 (752)

641
641
6.
Борг позичальника визнано витратою звітного періоду
944 (993)
377


7.
Виручку за мінусом ПДВ визнано доходом звітного періоду
702 (752)
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Олександра Олеся
Реферати - Життя і творчість Степана Васильченка
Реферати - Життя і творчість Дмитра Білоуса
Реферати - Поети "розстріляного відродження"
Реферати - Життя і творчість Дмитра Павличка
Реферати - Василь Симоненко – соловей української літератури
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія