Кон’юнктив
План

1. Кон’юнктив.

2. Теперішній час умовного способу кон’юнктива (Praesens coniunctivi).

3. Вживання кон’юнктива в незалежних реченнях.

4. Заохочувальний кон’юнктив (Coniunctivus hortativus).

5. Наказовий кон’юнктив (Coniunctivus imperativus).

6. Таблиця вживання часів кон’юнктива у наслідкових реченнях.

Кон’юнктив виражає відношення дії до реального здійснення. Він характеризує дію (стан) як можливу, очікувану, бажану або й нереальну.

Теперішній час кон’юнктива активного стану від дієслова І дієвідміни утворюється шляхом заміни кінцевої голосної основи інфекта "а” на "е” та додаванням закінчень активного (-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt) чи пасивного (-r, -ris, -tus, -mur, -mini, -ntur). У ІІ – ІV дієвідмінах для утворення кон’юнктива теперішнього часу до основи додається голосний "а” і особові закінчення. Таким чином, характерною ознакою кон’юнктива теперішнього часу в І дієвідміні є голосний "е”, а в інших – голосний "а”.

Praesens coniunctivi activi

Singularis

I II III IV

1. orn-e-m move-a-m leg-a-m capi-a-m audi-a-m

2. orn-e-s move-a-s leg-a-s capi-a-s audi-a-s

3. orn-e-t move-a-t leg-a-t capi-a-t audi-a-t

Pluralis

1. orn-e-mus move-a-mus leg-a-mus capi-a-mus audi-a-mus

2. orn-e-tis move-a-tis leg-a-tis capi-a-tis audi-a-tis

3. orn-e-nt move-a-nt leg-a-nt capi-a-nt audi-a-nt

Praesent coniunctivi допоміжного дієслова sum, esse, fui

Singularis Pluralis

1. sim simus

2. six sitis

3. sit sint

Praesent coniunctivi passivi

Singularis

I II III IV

1. orn-e-r move-a-r leg-a-r capi-a-r audi-a-r

2. orn-e-ris move-a-ris leg-a-ris capi-a-ris audi-a-ris

3. orn-e-tur move-a-tur leg-a-tur capi-a-tur audi-a-tur

Pluralis

1. orn-e-mur move-a-mur leg-a-mur capi-a-mur audi-a-mur

2. orn-e-mini move-a-mini leg-a-mini capi-a-mini audi-a-mini

3. orn-e-ntur move-a-ntur leg-a-nurt capi-a-ntur audi-a-ntur

Застосування латинського кон’юнктива значно ширше, ніж умовного способу в українській мові, в якій він вживається головним чином в умовних реченнях для вираження дії, неможливої для здійснення.

У латинській мові кон’юнктив вживається у незалежних реченнях для висловлення заохочення, наказу, побажання, можливості, сумніву, поступки. Перекладається рідною мовою дійсним, умовним, наказовим способом. Теперішній час кон’юнктива здебільшого означає дію, яка сягає майбутнього часу. Приклади: 1. Bene semper laboremus! (Завжди добре працюймо!). 2. Bene legamus et scribamus! (Добре читаймо й пишімо!). 3. Recte loguamur! (Правильно говорімо!). 4. Stet haec urbs praeclara mihique patria clarissima! (Cic). (Нехай живе це преславне місто й найпрекрасніша для мене батьківщина!). 5. Vivat, floreat, crescat res publica nostra! (Хай живе, процвітай й розвивається наша республіка!). 6. In omnibus periculis et in magnis et in parvis constantes simus! (У всіх великих і малих небезпеках будьмо стійкими!). 7. Omnibus in rebus modus abhibeatur! (У всіх справах нехай буде міра!).

Sententia: Feci, quod potui, faciant meliora potentes.

1. Coniunctivus hortativus – заохочувальний кон’юнктив виражає заохочення, заклик, спонукання до дії. Виступає тільки у першій особі множини. Вживається praesens coniunctivi. Заперечення – "ne”. Перекладається майбутнім часом дійсного способу. Наприклад: 1. Amemus patriam, pareamus legibus! (Любімо батьківщину, підкоряймося законам!) 2. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (Отже, веселімося, поки ми молоді!).

2. Coniunctivus imperativus, або iussivus – наказовий кон’юнктив, виражає наказ, вимогу або категоричне прохання. Вказує на дію, яка повинна бути виконана в майбутньому. Виступає тільки в кон’юнктиві теперішнього часу. Заперечення – "ne”. Вживається в другій та третій особах, використовується (крім другої особи множини) у вимогах і настановах, які сягають майбутнього часу.

Coniunctivus imperativus перекладається рідною мовою умовним і наказовим способом. Наказова форма для третьої особи складається зі слова "нехай (хай)” і третьої особи теперішнього або майбутнього часу. Приклади: 1. Apud me cum tuis maneas (Залишився би (залишися) ти зі своїми близькими у мене). 2. Quidquid agis, prudenter agas (Що б ти не робив, роби розсудливо). 3. Milites naves conscendant (Нехай вони зійдуть на кораблі).

ТАБЛИЦЯ ВЖИВАННЯ ЧАСІВ КОН’ЮНКТИВА У НАСЛІДКОВИХ РЕЧЕННЯХ

У головному реченні

сполучники

Сoniunctivus

Приклади

ita, sic

(так, таким чином)

tam, adeo

(до такої міри, до такого)

tantus

talis

(так великий , такий)

tot

(стільки)

tantopere

(так дуже)

fit

(стається)

accidit, evenit, continguit

(трапляється)

efficit

(творить, спричиняє)

ut

(так, що)

ut nemo

(що ніхто)

ut nullus, -a, -um

(що ніякий, -а, -е)

ut numquam

(що ніколи)

ut nusquam

(що ніде

ut

praesens

Magister tam bonus est (erit, erat, fuit), ut adveniat

Вчитель є(буде, був) настільки добрий, що приходить.

imperfectum

Amicus tam bonus est (erit, erat, fuit).

Друг є (буде, був) так добрий, що приходив).

perfectum

Frater tam bonus est (erat, fuit), ut venerit.

Брат є(був) так добрий, що приходив.

рraesens

(після головних часів)

Evenit (evenuet), ut amicus adveniat.

(Трапляється (трапиться), що приходить (прийде) друг.

іmperfectum

(після історичних часів)

Evenit, ut magister adveniret.

(Трапилось, що прийшов учитель).
Случайные рефераты:
Реферати - Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка
Реферати - Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах
Реферати - Григорій Квітка Основ’яненко
Реферати - Життя і творчість Пилипа Мордовського
Реферати - Дмитро Чуб (Дмитро Нитченко)
Реферати - Життя та творчість Спиридона Черкасенка
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія