Комерційні банки: нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника розраховується по формулі:

П1 = Зс / ДО * 100%,

де Зс - сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику;

К - капітал банку.

Нормативне значення показника не повинне перевищувати 25%.

Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків визначається співвідношенням сукупного розміру "великих" кредитних ризиків до капіталу комерційного банку:

П2 = Ск / ДО,

де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, виданих комерційним банком з обліком 100% позабалансових зобов'язань.

"Великий" кредит - сукупний розмір позичок (у т. ч. міжбанківських) з урахуванням векселів і 100% сум позабалансових вимог (гарантій, поручительств), що є в комерційного банку щодо одного позичальника і який перевищує 10% капіталу банку.

Максимальне значення сукупного розміру "великих" кредитів не повинне перевищувати 8-кратного розміру.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих одному інсайдеру, розраховується по формулі:

ПЗ = Рк / ДО * 100%,

де Рк - сукупний розмір виданих банком позичок (у т. ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог щодо одного інсайдера комерційного банку.

Інсайдер - споріднена щодо комерційного банку юридична чи фізична особа, що:

володіє 10% і більш його акцій;
обрано в Раду чи акціонерів у ревізійну комісію банку;
займає керівну посаду в банку;
бере участь у прийнятті рішень по діяльності банку;
є колишнім інсайдером;
є контролером чи асоційованою з ним особою.
Максимальне значення показника не повинне перевищувати 5%. Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізнятися від загальних умов кредитування.

Комерційний банк не має права давати кредит інсайдеру (акціонеру, учаснику) для придбання акцій цього банку.

Розмір позичок, наданих акціонеру банку без забезпечення не може перевищувати 50% його внеску в статутний фонд.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам, розраховується по формулі:

П4 = Рк1 / ДО * 100%,

де Рк1 - сукупний розмір виданих банком позичок (у т. ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог стосовно всім інсайдерам банку.

Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 40%.

Норматив максимального розміру виданих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:

П5 = МБв /ДО * 100%,

де Мбв - загальна сума виданих банком міжбанківських позичок.

Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 200%.

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:

П6 = (МБп +ЦС) /ДО * 100%,

де Мбп - загальна сума отриманих банком міжбанківських позичок;

ЦС - загальна сума притягнутих централізованих засобів.

Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 300%.

Норматив інвестування характеризує використання капіталу банку для придбання акцій, цінних паперів акціонерних банків, підприємств і недержавних боргових зобов'язань.

Цей норматив встановлюється у формі процентного співвідношення між розміром засобів, що інвестуються і загальною сумою капіталу банку і розраховується по формулі:

П7 = Син / (ДО + ЦБ + ВА) * 100%,

де Син - засобу банку, що інвестуються на придбання акцій, цінних паперів акціонерних товариств, підприємств; недержавних боргових зобов'язань;

К - капітал банку;

ЦБ - цінні папери в портфелі банку на інвестиції;

ВА - вкладення в асоційовані компанії.

Максимально припустиме значення нормативу інвестування не повинне перевищувати 50%.
Случайные рефераты:
Реферати - Василь Барка
Реферати - Життя та творчість Олеся Досвітнього
Реферати - Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко
Реферати - Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчій шлях
Реферати - Життя і творчість Степана Васильченка
Реферати - Життя та творчість Ліни Костенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія