Хімічна модифікація поліетиленгліколів двоосновними кислотами
Олігомерні естери на основі поліетиленгліколів є нейоногенними поверхнево-активними речовинами і можуть слугувати ефективними деемульгаторами для зневоднення та знесолення нафт [1, 2].

В роботі вивчено можливість одержання нових олігомерних естерів за реакцією хімічної модифікації поліетиленгліколів двоосновними кислотами :

HO-R1-OH + HOOC-R2-COOH → HO-R1-O-CO-R2-COOH + H2O

Характеристика використаних для реакції поліетиленгліколів (ПЕГ) подана у табл. 1.

Таблиця 1

Фізико-хімічні характеристики поліетиленгліколів

Марка

ПЕГ

Середня молекулярна маса

Гідроксильне число,

мг КОН/г

Функційність

Температура топлення, °С

ПЕГ-400

400

286,2

2,04

-

ПЕГ-600

600

188,9

2,02

-

ПЕГ-1500

1500

74,4

1,99

40-46

ПЕГ-4000

4000

27,8

1,98

50-55

ПЕГ-6000

6000

18,3

1,96

55-60

Як кислотні компоненти застосовували адипінову та глутарову кислоти марки "х.ч.”. Каталізатором реакції була п-толуолсульфокислота.

З метою встановлення оптимальних умов процесу хімічної модифікації поліетиленгліколів двоосновними кислотами вивчено вплив природи та співвідношення вихідних реагентів, температури і тривалості процесу на швидкість перебігу вищеподаної реакції.

Модифікацію ПЕГ кислотами вивчали у чотиригорлому реакторі, обладнаному мішалкою, термометром, барботером інертного газу та зворотним холодильником з насадкою Діна-Старка для контролю кількості виділеної в процесі реакції води. Реакцію проводили в розплаві у присутності каталізатора в кількості 1,2 % мольн. у розрахунку на кислотний компонент. Ефективну константу швидкості реакції визначали з графічної залежності середнього ступеня поліконденсації від часу 1/(1-р) = f(ф) за рівнянням Кеф = К/Скат , в якому К = tg б /C0 [3].

Вплив вихідного співвідношення реагентів вивчено на прикладі реакції між адипіновою кислотою (АК) та ПЕГ-600.

Отримані експериментальні результати підтвердили теоретичні та практичні дані про те, що найвищий ступінь поліконденсації у реакціях естерифікації досягається при еквімолекулярному співвідношенні реагуючих біфункційних сполук (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив співвідношення вихідних реагентів на ступінь поліконденсації та константу швидкості реакції адипінової кислоти з поліетиленгліколем ПЕГ-600

Мольне співвідношення

АК : ПЕГ-600

Ступінь

поліконденсації

Кеф.,

кг2/(моль2×с)

2 : 1

1,11

5,38 × 10-5

1,5 : 1

1,51

2,51 × 10-4

1 : 1

1,71

3,49 × 10-4

1 : 1,5

1,54

2,67 × 10-4

1 : 2

1,16

8,04 × 10-5

Примітка: тривалість поліконденсації – 1 год., температура – 150°С.

При вивченні природи реагуючих речовин встановлено, що з підвищенням молекулярної маси ПЕГ зменшується як ступінь поліконденсації, так і ефективна константа швидкості реакції. Якщо у випадку хімічної модифікації ПЕГ-400 адипіновою кислотою ступінь поліконденсації становить 1,72 при ефективній швидкості реакції 3,54 × 10-4 кг2/(моль2×с), то для реакції адипінової кислоти з ПЕГ-6000 ступінь поліконденсації – 1,66 і ефективна константа швидкості реакції – 3,27 × 10-4 кг2/(моль2×с).

Порівнюючи вплив природи кислоти на протікання процесу естерифікації, встановлено, що для реакції АК з ПЕГ-600 ступінь поліконденсації складає 1,71 (у випадку глутарової кислоти з ПЕГ-600 – 1,76) з практично однаковою швидкістю реакції (для АК з ПЕГ-600 – 3,49 × 10-4 кг2/(моль2×с), для ГК з ПЕГ-600 – 3,51 × 10-4 кг2/(моль2×с)).

Вплив температури на перебіг реакції досліджували на прикладах реакції адипінової кислоти з ПЕГ-600 і ПЕГ-1500 у діапазоні температур від 150 до 190°С. Проведені дослідження дозволили встановити, що процес хімічної модифікації поліетиленгліколів двоосновними кислотами необхідно починати при температурі не нижче 150-155°С, а завершувати при 185-190°С. Такі умови запобігають випаровуванню вихідних поліетиленгліколів, а також розкладу дикарбонових кислот внаслідок реакції їх декарбоксилювання.

Основні фізико-хімічні характеристики синтезованих поліестерів подано в табл. 3.

Таблиця 3 Основні фізико-хімічні характеристики синтезованих поліестерів

Вихідні речовини

Середня молекулярна маса поліестеру

Кислотне число,

мг КОН/г

Гідроксильне число,

мг КОН/г

Температура топлення,

°С

кис-лота

гліколь

АК ПЕГ-400
2030

23,1

22,8

-

АК

ПЕГ-600

2860

17,3

16,9

-

АК

ПЕГ-1500

6520

8,1

8,6

45 – 48

АК

ПЕГ-4000

12780

4,1

4,6

52 – 59

АК

ПЕГ-6000

14910

3,4

3,9

57 – 63

ГК

ПЕГ-600

2960

16,9

17,4

-

Отримані сполуки проявляють поверхнево-активні властивості і можуть знайти застосування у процесах руйнування водонафтових емульсій.

Список використаної літератури:

1. Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий.- М.: Недра, 1982.- 220 с.

2. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применения.- Л.: Химия, 1975.- 196 с.

3. Практикум по химии и физике полимеров / Под ред. Куренкова В.Ф.- М.: Химия, 1990.- 304 с.
Случайные рефераты:
Реферати - Лесь Курбас і театр ХХ століття
Реферати - Володимир Дрозд
Реферати - Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки
Реферати - Короткий літопис життя і творчості А. Кочерги
Реферати - Життя і творчість Григорія Чупринка
Реферати - Життя і творчість Івана Нечуя-Левицького
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія