Історія українського народу на сторінках художніх творів
Історична тема – одна із традиційних, провідних тем в українській літературі. Уже пам'ятка давньої літератури "Слово о полку Ігоревім” відбиває події, пов'язані з походом князя Ігоря проти половців.

У багатьох своїх творах, особливо в поемі "Гайдамаки”, Т. Шевченко звертався до звитяжної доби в історії українського народу – козаччини, відтворю-вав події гайдамацького руху. Великий Кобзар змалював образи Богдана Хмель-ницького, Івана Ґонти, Макси­ма Кривоноса, Байди Вишневецького.

Першим історичним романом української літератури є роман "Чорна рада” П. Куліша. Історію рідного народу і його боротьбу за не­залежність змальовано у художніх творах І. Франка ("Захар Беркут”), М. Старицького ("Останні орли”, "Оборона Буші”). Із творів І. Франка, Ю. Федьковича, В. Гжицького, Г. Хотке-вича дізнаємося про опришківський рух і славного ватажка опришків Олексу Довбуша.

XX століття внесло в історичну долю українського народу свої драматичні події, на які відгукнулися поети, прозаїки, драматурги. Че­рез літературні твори пройшло осмислення подій І та II світових воєн, революції 1905 та 1917 років, голодомору і репресій 20-30-х років.

Особливе місце в українській літературі відведено подіям рево­люції 1905 року, її поразки. І Леся Українка, і М. Вороний, і В. Винниченко, і О. Олесь у своїх творах висловили свої надії, споді­вання на революцію 1905 року. Чимало творів малих форм присвятив цим подіям і М. Коцюбинський. Серед них "Intermezzo”, "Коні не вин­ні”, "Сміх”, "Подарунок на іменини”, "Він іде” та ін.

Твором світової слави став роман І. Багряного "Сад Гетсиманський”, в якому передано трагедію українського народу у зв'язку з репре­сіями, нищенням української інтелігенції. Змальовуючи жахіття біль­шовицького терору, безглуздість звинувачень, огидні методи НКВДистів під час катувань в'язнів, І. Багряний в образі головного ге­роя Андрія Чумака показує незламну волю до життя, утверджує роман­тику вітаїзму. На цю ж тему написаний І. Багряним і роман "Тигроло­ви” (перша назва "Звіролови”).

Проблеми історичної долі від часів козаччини і до проголошення незалеж-ності України по-своєму осмислює Р. Іваничук у романі "Ор­да”. Варто підкре-слити, що у своїх творах Р. Іваничук розробляє пере­важно історичну тему.

До історичних подій неодноразово звертався у своїй поетичній творчості М. Бажан. У 1942 році під час війни з фашистською Німеч­чиною поет пише свою поему "Данило Галицький”. В основу написано­го твору лягли події 700-літньої давності – перемога русичів під кері­вництвом князя Данила Галицького над тевтонським орденом мечоносців.

Історичну тематику впродовж усієї творчості розробляє П. Загребельний. Його перу належить роман "Диво”, тема якого пов'язана із будівництвом Софійського собору. "Роксолана” – твір про полонянку легендарної слави Настю Лісовську із Рогатина. Роман "Я, Богдан” нале­жить до кращих творів української літератури.

Сьогодні стає відомою "заґратована” творчість шістдесятників. Народження незалежної України також знайшло своє художнє осмис­лення у творчому доробку письменників.

Поет вірив у своє повернення на Батьківщину. Важливим для нього було те, що він зможе чесно подивитися Їй у вічі, як син, який до кінця ви­конав свій обов'язок.
Случайные рефераты:
Реферати - Адріан Кащенко
Реферати - Григорій Квітка-Основ’яненко
Реферати - Життя і творчість Івана Сенченко
Реферати - Вічна загадка любові (за оповіданням Григора Тютюнника "Зав'язь")
Реферати - Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст
Реферати - Мистецькі пошуки Михайла Жука
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія