Інформаційні технології оброблення економічної інформації
1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.

2. Інформаційні технології розв'язання економічних задач з використанням процесора електронних таблиць.

2.1. Базові інформаційні технології Місrоsоft Еxсеl та графічні методи розв'язання задач.

1

Під інформаційною технологією (ІТ) розуміють систему методів і способів збирання, накопичення, зберігання, пошуку і оброблення інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки. ІТ відповідають на питання "як, за допомогою чого?”.

ІТ залежать від різних компонентів, зокрема:

· технічних засобів;

· персоналу, здатного використовувати їх;

· організації, яка об'єднує засоби і персонал в єдиному процесі;

· інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації.

З появою ЕОМ настала ера "комп'ютерної” інформаційної технології. Здешевлення варто-сті ПЕОМ і широке їх охоплення глобальними комп'ютерними мережами, що грунтується на платформі "клієнт-сервер”, сприяло виникненню високих ІТ (ВІТ).

Основними завданнями ВІТ є:

- досягнення універсальності методів комунікацій;

- підтримка систем мультимедіа і максимальне спрощення інтерфейсу "людина-ЕОМ”;

- відкритість стандартів, тобто використання протоколів та програмних інтерфейсів, що гарантували б створення єдиного інтерфейсу для всіх взаємодій з ЕОМ (доступу до файлів, повідомлень, сторінок, документів, тобто до локальних дисків і Wеb-сторінок, графіки та мультимедіа).

Метою етапу ВІТ є зниження вартості інформаційного контакту, необмеженість обсягу доступної користувачеві інформації, повноцінність використання персональних машинних і мережевих ресурсів.

Класифікація інформаційних технологій

За видом предметної області, що обслуговуються

За способом викорис-тання засобів обчис-лювальної техніки під час оброблення інформації

За способом реалізації в ІС

За ступенем охоплення задач управління

За типом користувацького інтерфейсу

За способом побудови мережі

За класом технологічних операцій, що реалізуються

За моделями обчислювального процесу

ІТ у централізованих ІС електронне пакетні локальні робота з хост- ІТ б/о

оброблення глобальні текстовими орієнтовані ІТ бан-

ІТ у децентралізованих ІС даних діалогові багаторівневі редакторами ІТ ківської

автоматизація розподілені робота з техноло- д-сті

традиційні нові функій мережеві табличними гії, що ІТ пода-

управління процесорами реалізують ткової

високі ІТ підтримка робота з системами керу модель про- д-сті

прийняття вання базами даних цесу з роз- ІТ стра-

рішень робота з графічними поділеними хової

електронний об'єктами ресурсами д-сті

офіс мультимедійні системи технології

експертна "клієнт-сервер”

підтримка гіпертекстові системи

2

Програмне забезпечення ІТ неоднорідне, частина програмних засобів належить до базового програмного забезпечення, без якого неможлива робота технічних засобів, друга частина – до прикладного програмного забезпечення, яке включас програми зага-льного призначення, методо- та проблемно-орієнтовані програми. ІТ використовують програмне забезпечення, яке не залежить від типу ІС і змісту оброблювальної інформа-ції. Насамперед, це офісні програми, в склад яких входить процесор електронних таб-лиць для виконання розрахунків.

2.1

Табличний процесор (електронна таблиця) – програмний продукт, призначений для автоматизації обробки даних табличної форми.

Вікно – видима на екрані частина листа.

Будова "вікна” табличного процесора

1. Рядок заголовка: Місrоsоft Еxсеl – Книга 1.

2. Меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно, Справка.

3. Панель інструментів Стандартная (з підказкою їх призначення).

4. Панель інструментів Форматирование (з підказкою їх призначення).

А1 │▼

5. Поле імені в рядку формул.

Можна використовувати для звернення до необхідної адреси. Для цього необхідно в Полі імені натиснути кнопкою мишки одн раз, набрати нове значення адреси, натиснути Еnter.

А │ В │ С │ D │ E │ F

6. Заголовок стовпців:

7. Передостанній рядок у вікні:

│◄ – перехід на початок списку листів книги.;

►│ – перехід в кінець списку листів книги

► – перехід до наступного зі списку можливих листів;

◄ – повернення до попереднього номера списку листів.

8. Ярлички листів.

9. Смужка прокрутки.

10. Рядок стану і рекомендації.

11. Лівий стовпець – номера рядків у вікні (від 1 до 18).

12. Правий стовпець – смужка прокрутки.

Завдання1.

Побудувати таблицю під заголовком "Курси акцій”, визначити найвищий, найнижчий та середній курси акцій банків. Побудувати графік коливання курсів акцій банків.

Дата

"Аваль”

"Приватбанк”

"Фінанси та кредит”

Найвищий

Найнижчий

Середній

02.10.04

1832

1473

1581

09.10.04

1852

1468

1617

16.10.04

1826

1457

1622

23.10.04

1806

1439

1618

30.10.04

1811

1460

1639

05.11.04

1858

1478

1687

12.11.04

1809

1451

1649

19.11.04

1788

1452

1627

26.11.04

1764

1449

1641

03.12.04

1754

1452

1649

10.12.04

1765

1470

1653

17.12.04

1799

1485

1664

24.12.04

1824

1486

1662

31.12.04

1816

1507

1668
Случайные рефераты:
Реферати - Історія української літератури 1917-1919 рр.
Реферати - Дмитро Загул
Реферати - Образ скупого в українській та світовій літературі
Реферати - Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях
Реферати - Краса і велич рідного слова у поетичній творчості Максима Рильського
Реферати - Життя і творчість Романа Іваничука
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія