Інформаційна політика Франції
Індекс Глобалізації-2003

Індекс Глобалізованості розраховується фахівцями журналу Foreign Policy разом з консалтинговою компанією A. T. Kerny четвертий рік підряд. Для рейтингу Індексу Глобалізованості-2003 використовувалися дані про глобальну інтеграцію країн за 2000 рік. Цього разу, унаслідок більшого включення країн Африки, Центральної і Східної Європи і Південної Азії, оцінювалася участь у світових процесах 62 країн. Зараз у розрахунок Індексу входить 85% світового населення і 90% світового виробництва.

При складанні рейтингу аналітики враховують чотири основних параметри. Це економічна інтеграція — обсяг міжнародної торгівлі, інвестицій та різного роду виплат (у тому числі зарплат), що здійснюються з перетинанням державних кордонів; персональні контакти — зокрема, міжнародні поїздки і туризм, обсяг міжнародних телефонних переговорів, поштових відправлень та переказів.

Крім того, враховується кількість користувачів Інтернету і кількість інтернет-серверів, а також залученість країни в міжнародну політику, зокрема членство у міжнародних організаціях та кількість посольств. Цього року в індекс також включені нові політичні фактори, котрі визначають ступінь залучення країни в міжнародну дипломатичну діяльність і міжнародну безпеку (оцінювалося членство країн у міжнародних організаціях, участь у міжнародних миротворчих місіях і кількість дипломатичних представництв в інших країнах).

Ще одним додатковим критерієм у розрахунку Індексу-2002 став облік останніх прогнозів розвитку тих чи інших тенденцій. Ці зміни дозволяють простежити деталі мінливої географії розподілу ступеня глобалізованності, статус ринків, що розвиваються, і вплив глобалізації на урядові витрати.

Двадцятка найбільш глобалізованих країн світу.

1.
Ірландія
Підтримувана сильним економічним ростом, глобальна інтеграція в 2002 році значно поглибилася, і більшість індикаторів міжнародного обміну досягли рекордних рівнів. Так, у 2000 році обсяг світового товарного експорту збільшився більш, ніж на 12%, у той час як обсяг торгівлі послугами збільшився на 6,1% – у 3 рази більше в порівнянні з попереднім роком. Рекордного збільшення в 2000 році досягли потоки прямих іноземних інвестицій (FDI) – до $1,27 трлн. у порівнянні з $1,08 трлн. у 1999 році. Велика частина цих інвестицій була результатом процесів міжнародних злиттів і поглинань компаній. Так, у 2000 році прибуток більшості французьких компаній, отриманий від їхніх іноземних філій, майже в 2 рази перевищив їхній прибуток від внутрішніх продажів. Обсяг закордонних продажів у середньому був рівним обсягу внутрішніх продажів лідируючих компаній Великобританії, Німеччині й Італії.
Сильна світова економіка і безліч подій, зв'язаних з міленіумом, стали передумовою самого бурхливого розвитку туристичної галузі за останнє десятиліття. У 2000 році було здійснено 698,8 млн. міжнародних подорожей, що на 50 млн. більше в порівнянні з попереднім 2001 роком. Підсилилися й інші аспекти інтеграції. Трафік міжнародних телефонних розмов, наприклад, у 2000 році збільшився на 10 млрд. хвилин. Число хостів в інтернеті у 2000 році виросло на 44%, однак, це на 1/3 менше в порівнянні з періодом буму в dot-com індустрії.
Відповідно до проведеного дослідження, Ірландія другий рік підряд утримує першу позицію в рейтингу глобалізації країн світу. Вона значно випередила інші відкриті економіки світу, такі як Сінгапур (4 місце) та нова Зеландія (15). Ірландія також має найвищий ступінь економічної інтеграції. Вступ країни в зону євро значно ослабив бар’єри, котрі раніше існували щодо потоків капіталів в інші країни ЄС. Позитивним явищем також став бум інформаційних технологій, який стимулював потужні інвестиції таких компаній, як Microsoft, Intel, Gateway.
Зсув Сінгапуру на четверту позицію пояснюється погіршенням визначених економічних індикаторів країни. Сінгапур не зміг цілком використати переваги глобальних потоків капіталу. Реорганізація основної фондової біржі сприяла залученню додаткового капіталу і позиціонувала країну як майбутній фінансовий центр. Однак, Сінгапур, виявився найменш привабливим у порівнянні з іншими більш великими і більш динамічними центрами.
2.
Швейцарія
3.
Швеція
4.
Сінгапур
5.
Нідерланди
6.
Данія
7.
Канада
8.
Австрія
9.
Великобританія
10.
Фінляндія
11.
США
12.
Франція
13.
Норвегія
14.
Португалія
15.
Чехія
16.
Нова Зеландія
17.
Німеччина
18.
Малайзія
19.
Ізраїль
20.
Іспанія


Україна

2003 року Україна зберегла свої позиції у світовому рейтингу за рівнем глобалізації, обігнавши за цим показником Росію, яка ще у 2001 випереджала нас на дві позиції в підсумковій таблиці, а за останній рік опустилась на цілих шість сходинок (з 45 на 51).

Як повідомило агентство Washington ProFile, за підсумками минулого року Україна посіла 42-ге місце у світі за рівнем глобалізації. Зокрема Україна обігнала Росію за рівнем залучення економіки у світову економічну систему (за цим показником Україна посіла 35-те місце, Росія — 51-ше), за обсягами міжнародної торгівлі (11-те і 40-ве місця), за людським чинником (43-тє і 54-те місця). Водночас за кількістю громадян країни, які відвідали інші країни, Україна та Росія посідають відповідно 34-те і 33-тє місця.

Водночас, Росія випереджає Україну за кількістю міжнародних організацій, у роботі яких вона бере участь (12-те і 22-ге місця відповідно), а також за кількістю інтернет-серверів (41-ше і 45-те місця).

Для порівняння агентство відзначає, що за останнім показником Великобританія посіла 9-те місце, далі йдуть Фінляндія, США та Франція, на 15-й позиції — Чехія, на 17-й — Німеччина, на 32-й — Польща, 35-й — Японія, 51-й — Китай. Крім того, експерти наголосили, що 2002 року у світі стало менше туристів, які здійснюють подорожі в інші країни, а також зменшилися обсяги міжнародної торгівлі. Упорядники індексу підкреслили, що рівень економічної інтеграції особливо помітно знизився в Західній Європі.

Висновки. Як і в попередніх рейтингах індексу глобалізації, у 2003 році маленькі нації, котрі займаються торгівлею, виявились попереду держав із масштабною економікою. У деяких випадках та сама інтеграція, котра раніше приносила хвилю інвестицій, стала чинником їх припинення.

В майбутні роки продовжиться експансія Інтернету, зокрема у таких країнах, що розвиваються, як Індія і Китай. Новий акцент на боротьбу з тероризмом може позитивно відбитися на ступені міжнародного політичного співробітництва. Незважаючи на те, що першочерговим завданням країн зараз є вихід з поточних економічних труднощів, вони продовжують зміцнювати механізми глобальної інтеграції. провести порівняльний аналіз критеріїв міжнародної, регіональної та національної інформаційної політики (ІП).

У 2000 році рівень глобальної інтеграції досяг нових висот, завершивши десятиліття небувалого росту міжнародної економічної і політичної активності, а також підвищення мобільності людей, інформації та ідей. Свобода залишиться визначальною характеристикою нашого світу, однак її стабільність не можна приймати за належне. У випадку уповільнення процесів глобалізації основний удар прийдеться саме на країни з високим індексом глобалізованності. Нинішній рейтинг індексу глобалізованості дає ясно зрозуміти: технологічна та персональна інтеграції продовжуються навіть у тих країнах, чий загальний рівень інтеграції є мінімальним.

Порівняльний аналіз критеріїв міжнародної, регіональної та національної інформаційної політики (ІП)

Для проведення порівняльного аналізу оберемо одну з країн. Нехай це буде, наприклад, Франція.

Національна ІП: Ключовим орієнтиром ІП держави є подолання цифрового розриву і становлення інформаційного суспільства. Він включає у себе такі компоненти: розвиток інформаційних супермагістралей (із забезпеченням франкомовності мереж), електронного ринку і банківської сфери, лібералізація комунікацій, оновлення інформаційного законодавства, стимулювання наукових досліджень у галузі інформаційного бізнесу, створення систем безпеки інформації і попередження комп’ютерних злочинів, проведення вимірів і моніторинг просування до інформаційного суспільства. План дій наступний: комп’ютеризація шкіл, виконання проектів з підтримки національної культури і розробки національного контенту, розвиток сфери суспільного ІТ сервісу, підтримка малих і середніх підприємств, розвиток електронної торгівлі, сприяння і здійснення інновацій. Усі ці положення документальна зафіксовані в Урядовій Програмі Інформаційного суспільства.

Регіональна ІП: найбільшим регіональним об'єднанням, до якого входить Франція, - це Євросоюз. На цьому рівні ключовою ціллю є забезпечення конкурентоспроможності та прискореного розвитку економіки Європи. Пріоритетними напрямками роботи є забезпечення доступу населення до дешевого, швидкого і безпечного Інтернету, інвестиції капіталів в людей та їх кваліфікації, прискорення введення юридичного середовища інформаційного суспільства. Розвиток інформаційної інфраструктури, поширення відповідних послуг в межах Євросоюзу, моніторинг результатів виконання програми.

Міжнародна ІП: на міжнародному рівні Франція намагається вдосконалити інформаційний обмін, підкреслює важливість електронного ринку торгівлі і послуг. В рамках співробітництва з ОЄСР МЗС Франції та Державний комітет з промисловості продовжують активну політику розвитку французьких мультимедійних систем і засобів телекомунікації та аудіовізуального спілкування.

На МЗС Франції покладено наступні завдання: забезпечити підтримку позиції держави на міжнародних форумах, в ході візитів, переговорів, неофіційних зустрічей; координувати ініціативи урядових органів, корпорацій, приватних власників щодо співробітництва з ООН/ЮНЕСКО, ЄС, СОТ та іншими організаціями; підтримувати вітчизняних виробників шляхом поширення через дипломатичні установі та інформаційно-культурні центри повідомлень про Урядову Програму з інформаційного суспільства.

Отже, бачимо, що Франція, як і більшість країн світу, зрозуміла зміни, які відбуваються в суспільстві і необхідність їх якомога більш ефективного врегулювання. Для цього було розроблено ряд програм, якими визначається внутрішня, зовнішня, регіональна інформаційна політика.

Франція притримується основних принципів, розроблених на зустрічі країн Великої Сімки в Брюсселі, лютий 1995 року:

сприяння динамічній конкуренції в області розвитку телекомунікацій;
заохочення приватних капіталовкладень у розвиток інформаційної інфраструктури;
участь у розробці гнучкого, здатного до адаптації, законодавства в сфері інформатизації;
забезпечення відкритого доступу до інформаційних мереж;
сприяння наданню громадянам ефективних і доступних інформаційних послуг;
участь в обговоренні міжнародних проблем побудови глобального IС.
Саме ці принципи закладені Францією в основу її національної ІП. Їх реалізація базується на галузях, де Франція має переваги над іншими країнами. В результаті країна має можливість гідно представляти себе на міжнародному та регіональному рівнях. Тут вже цілі більш розмиті, але формула залишається сталою: сукупність сильних країн дають сильний регіон, котрий здатен захистити твої інтереси.

Міжнародні відносини та ефективна міжнародна ІП – основа процвітаючого світу в цілому. Важливо також відмітити передбачену наявність контролю над виконанням усіх задекларованих принципів. На кожному з рівнів визначені документально механізми подібного регулювання. Це допомагає уникнути голослівних фраз та здійснювати постійний моніторинг ситуації, оперативно реагуючи на зміни.

Франція чітко визначилася зі своєю ІП на усіх рівнях та шляхами її реалізації. Держава справді є одним з передових світових лідерів в галузі ІТ та побудови інформаційного суспільства. Її досвід варто вивчати і застосовувати його елементи на практиці в Україні.

Література

Є. А. Макаренко Міжнародні Інформаційні Відносини, Київ-2002.
Є. А. Макаренко Європейська Інформаційна Політика, Київ-2000.
Є. А. Макаренко Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО, Київ –2002.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчий шлях Павла Грабовського
Реферати - Іван Кочерга
Реферати - Життя і творчість Бориса Олійника
Реферати - Панас Мирний
Реферати - Поет Арон Копштейн
Реферати - Життя і творчість Івана Микитенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія