Індекси глобалізованості країн світу: поняття та способи розрахунку
Зараз у розрахунок Індексу входить 85% світового населення і 90% його виробництва. Крім того, в індекс того року включені нові політичні змінні, котрі визначають ступінь залучення країни в міжнародну дипломатичну діяльність і міжнародну безпеку (оцінювалося членство країн у міжнародних організаціях, участь у міжнародних миротворчих місіях і кількість дипломатичних представництв в інших країнах).

Ще одним додатковим критерієм у розрахунку Індексу-2002 став облік останніх прогнозів розвитку тих чи інших тенденцій. Ці зміни дозволили простежити деталі мінливої географії розподілу ступеня глобалізованості, статус ринків, що розвиваються, і вплив глобалізації на урядові витрати.

Підтримувана сильним економічним зростом, глобальна інтеграція в 2000 році значно поглибилася, і більшість індикаторів міжнародного обміну досягли рекордних рівнів. Так, у 2000 році обсяг світового товарного експорту збільшився більш, ніж на 12%, у той час як обсяг торгівлі послугами збільшився на 6,1% – у 3 рази більше в порівнянні з попереднім роком. Рекордного збільшення в 2000 році досягли потоки прямих іноземних інвестицій (FDI) – до $1,27 трлн. у порівнянні з $1,08 трлн. у 1999 році.

Велика частина цих інвестицій була результатом процесів міжнародних злиттів і поглинань компаній. Так, у 2000 році прибуток більшості французьких компаній, отриманий від їхніх іноземних філій, майже в 2 рази перевищив їхній доход від внутрішніх продажів. Обсяг закордонних продажів у середньому був рівним обсягу внутрішніх продажів лідируючих компаній Великобританії, Німеччині й Італії.

Сильна світова економіка і безліч подій, зв'язаних з міленіумом, стали передумовою самого бурхливого розвитку туристичної галузі за останнє десятиліття. У 2000 році було здійснено 698,8 млн. міжнародних подорожей, що на 50 млн. більше в порівнянні з попереднім роком.

Підсилилися й інші аспекти інтеграції. Трафік міжнародних телефонних розмов, наприклад, у 2000 році збільшився на 10 млрд. хвилин. Число хостів в інтернеті в 2000 році виросло на 44%, однак, це на 1/3 менше в порівнянні з періодом буму в dot-com індустрії.

Одним словом, у 2000 році рівень глобальної інтеграції досяг нових висот, завершивши десятиліття небувалого росту міжнародної економічної і політичної активності, а також підвищення мобільності людей, інформації й ідей. Воля залишиться визначальною характеристикою нашого світу, однак її стабільність не можна приймати за належне. Проте, у випадку уповільнення процесів глобалізації основний удар прийдеться саме на країни з високим індексом глобалізованості.

Як і в 2001 році, невеликі торгові країни показали великий ступінь інтеграції у світову економіку в порівнянні з їх більш великими сусідами. У 2001 році найбільше глобалізованою нацією був Сінгапур. Цього року в рейтингу лідирує Ірландія, що займала 6-ю позицію в 2001 році.

Сильна пробізнесова політика Ірландії й англомовне населення давно залучали інтерес іноземних компаній, що сприяло трансформації острова в дуже привабливе місце інвестування. Для залучення іноземного капіталу й інвестицій у технологічний сектор у країні були знижені ставки корпоративних податків (і так вже одних з найнижчих у Європі) і був прийнятий Національний план розвитку, метою якого є удосконалення інфраструктури і підвищення ефективності уряду.

Приватизація державних активів у телекомунікаційному і банківському секторах позитивно відбилася на рівні інвестицій, у той час як приєднання Ірландії до зони євро значно послабило бар'єри для фінансових потоків в і з інших країн зони євро.

Позитивно на Ірландії позначився і глобальний бум у технологічному секторі. Інвестиції в сектор високих технологій пояснюють постійно збільшується приплив FDI в Ірландію – з $3 млрд. у рік у середині 1990-х років до $20,5 млрд. у 2000 році, чи майже $5,5 тис. на душу населення (у 3 рази більше в порівнянні з $1653 на душу населення у Фінляндії).

Досить високими залишаються й інші показники Ірландії. Наприклад, розвивається туристична галузь і розвинута телекомунікаційна інфраструктура вивели країну на передові позиції по міжнародних персональних контактах, у той час як швидкий зріст числа користувачів Інтернету забезпечив країні місце серед європейських інтернет-лідерів.

Зсув Сінгапуру на 3-ю позицію в рейтингу Індексу Глобалізованості-2002 відбулося в основному внаслідок погіршення визначених економічних індикаторів країни. Залишаючись ведучою торговою нацією світу, Сінгапур не зміг цілком використовувати переваги глобальних потоків капіталу. Реорганізація основної фондової біржі сприяла залученню додаткового капіталу і позиціонувала країну як майбутній фінансовий центр. Однак Сінгапур, мабуть, виявився менш привабливим у порівнянні з іншими більш великими і більш динамічними центрами. Так, потоки капіталу в Ірландії з 1998 року по 2000 рік збільшилися на $26 млрд., у Сінгапурі їхній приріст склав лише $1,3 млрд.

Проте, Сінгапур утримує високі позиції по інших категоріях, особливо, у відношенні персональних контактів. Країна залишається світовим лідером по трафіку міжнародних телефонних переговорів на душу населення. Так, у 2000 році трафік збільшився на 2,5%, досягши в загальному близько 400 хвилин на людину вихідних міжнародних дзвінків (показник по вхідним міжнародних дзвінках складає 317 хвилин на людину).

Найбільше інтернетизованими країнами залишаються США і Канада. США лідирують за рівнем розвитку інфраструктури інформаційних технологій з 1 інтернет-хостом на кожних 3 жителів, що більш ніж у 3 рази перевищує показники Швеції, Норвегії і Фінляндії і більш ніж у 10 разів перевищує показник Великобританії. У США також розміщено близько 77 тис. зі світових 118 тис. безпечних серверів. Велика частина світового інтернет-контента фізично розміщується в США.

Індекс Глобалізованості в 2001 році показав, що наприкінці 1990-х років скандинавські країни набагато випередили своїх сусідів по використанню і розвитку Інтернету. Однак, до 2000 року новим регіональним центром з високим рівнем використання Інтернету навіть у порівнянні зі скандинавськими країнами стали країни Океанії. На подив усім, у 2000 році 35% населення Австралії використовували Інтернет, у той час як Нова Зеландія став 4-й країною по показнику інтернет-хостів на мешканця.

Обидві країни також ввійшли в першу п'ятірку щодо показника безпечних серверів на людину. Такий значний прогрес можна пояснити комбінацією економічного розвитку і деякою географічною ізольованістю, а також зручністю використання Інтернету для спілкування на віддалених відстанях негусто населених країн при наявності підтримуючої політики.

Одним з основних питань у дебатах про глобалізацію сьогодні є вплив конкуренції на зниження податкових ставок, соціальні витрати держави, залучення іноземних інвесторів і інші ділові інтереси країни.

Незважаючи на те, що оподатковування і витрати уряду мають тісний взаємозв'язок, до рівня глобалізованості країни вони не мають ніякого відношення. Фактично одні з найбільш високих податкових ставок притаманне досить глобалізованим країнам, у той час як рівень витрат таки різний. Наприклад, Ізраїль і Чехія стали одними з найбільше глобалізованих країн серед знову виниклих ринків, у той час як податкові ставки в цих державах складають близько 40% ВВП.

Однак їхній рівень оподатковування набагато нижче в порівнянні з такими країнами, як Колумбія, Індонезія і Пакистан, Індекс Глобалізованості яких набагато нижче. До того ж, у Швеції і Фінляндії, що є одними з найбільше глобалізованіших економік світу, соціальні витрати держави найбільш щедрі у світі. В останні роки скандинавські країни залучають рекордний рівень FDI, тому немає доказів, що високі податкові ставки відлякують інвесторів, що більше стурбовані економічними перспективами, доступною інфраструктурою і рівнем перетворень в країні.

Незважаючи на те, що в 2000 році ступінь міжнародної інтеграції значно збільшився, серед країн, що розвиваються, відзначені змішані результати. Так, незважаючи на те, що на ринках, що розвиваються, Інтернет став значно доступніше, вони ще істотно відстають від промислово розвинутих країн за рівнем його використання.

По оцінках Організації по економічному розвитку і співробітництву, 95,6% світових інтернет-хостів у 2000 році приходилося на країни-члени організації. Гонконг, Сінгапур і Тайвань поділили половину з що залишилися 4,4%, майже нічого не залишивши для іншого світу. До кінця 2001 року в країнах-членах ОЕСР на кожну 1 тис. жителів приходилося 100 інтернет-хостів, у той час як в іншому світі показник складає 1 хост на 1 тис. чоловік.

У таких країнах, як Ботсвана, Єгипет, Перу і Саудівська Аравія, рівень інтеграції знизився в порівнянні з іншим світом, що зумовлюється їхньою неможливістю впливати на темпи руху товарів, капіталу, людей і ідей на глобальному рівні. На ринки, що розвиваються, довелося $265 млрд. FDI, однак частка цих країн скорочується 4-й рік підряд – від 43% у 1997 році до 21% у 2000 році. Незважаючи на те, що африканські країни залучили кілька мільйонів нових туристів, їхня частка у світовому туристичному ринку не перевищила 4%.

Крім того, деякі регіони усе повільніше інтегруються у світову економіку. Наприклад, за останні 6 років в африканських країнах середній ступінь їхньої інтеграції знижувався, потім збільшувалася, потім знову знижувалася, що є наслідком розходження економік, коливань цін на нафту й інші продукти експорту цих країн.

Ще до терактів 11 вересня минулого року цілий ряд ключових складових глобалізації сповільнили темпи свого розвитку. МВФ прогнозував глобальне уповільнення темпів у 2001 році до 2,4% у порівнянні з 4,7% у 2000 році. Крім того, темпи росту торгівлі в 2001 році, згідно з прогнозами, повинні були сповільнитися до нуля, у той час як прогнозний обсяг потоків FDI скоротився на 40% відносно рекордно високих рівнів 2000 року.

Посилення мір безпеки змушує нації зміцнити свої кордони. Обережність населення і нові обмеження на подорожі, можуть уперше за останні 50 років привести до скорочення світової туристичної галузі. Унаслідок підвищення обережності глобальних інвесторів, розвинуті країни можуть зштовхнутися з низьким ростом цін акцій, у той час як потоки портфельних інвестицій у ринки, що розвиваються, можуть скоротитися ще більше.

Такі тенденції можуть негативно відбитися на високо інтегрованих у світову економіку країнах. Глобальне уповільнення темпів росту в секторі високих технологій і туризму, зокрема, уже негативно відбилося на Ірландії. Прогноз темпів економічного росту країни в 2002 році зводиться до 3% у порівнянні з 11% у 2000 році. Залежна від зовнішньої торгівлі економіка Сінгапуру також відчула на собі вплив уповільнення глобальної економіки – обсяг експорту й імпорту скоротилися небаченими з часів здобуття незалежності в 1965 році темпами.

Цього року негативний вплив також відчують країни, левина частка ступеня інтеграції яких також приходиться на торгівлю – Малайзія, Словаччина, Панама, Таїланд і Філіппіни. Постраждають також і показники глобалізованості таких залежних від потоків FDI країн, як Ірландії, Нідерландів, Фінляндії, Іспанії і США.

Навіть у випадку пожвавлення глобальної економіки інші аспекти глобалізації, схоже, нескоро відновлять свій розвиток. Серед таких персональні міжнародні контакти країн, що є невід'ємною частиною глобалізованого світу. Продовжиться експансія Інтернету, зокрема, у таких країнах, що розвиваються, як Індія і Китай. В майбутні роки новий акцент на боротьбу з тероризмом може позитивно відбитися на ступені міжнародного політичного співробітництва.

Незважаючи на те, що першочерговою задачею країн зараз є вихід з поточних економічних труднощів, вони продовжують зміцнювати механізм глобальної інтеграції. Нарешті делегати зустрічі Всесвітньої торгової організації в Катарі прийшли до згоди відносно початку нового раунду глобальних торгових переговорів про зниження торгових бар'єрів. Після 15 років переговорів Китай був прийнятий у ВТО, а Росія після терактів у США переживає другий медяний місяць у відносинах Схід-Захід і має намір стати членом ВТО до кінця 2002 року.

Джерела

1. Макаренко Е. А. "Міжнародні інформаційні відносини". Київ 2002.

2. Світові дискусії.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Пантелеймона Куліша
Реферати - Павло Тичина. Біографічні відомості
Реферати - Іван Карпенко-Карий
Реферати - Життя і творчість Миколи Хвильового
Реферати - Життя і творчий шлях Романа Івановича Іваничука
Реферати - Іван Гнатюк
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія