Григорій Сковорода - видатний український письменник, просвітитель-демократ
Григорій Сковорода увійшов в історію культури українського народу як видатний оригінальний філософ-гуманіст, письменник-демократ. Його праці є життєдайним джерелом, з якого черпатиме наснагу ще не одне покоління. Ду­маю, ще довго дивуватиме подвиг мислителя, що в глуху добу кріпосництва та релігійних забобонів відважно кинув обвинувачення сильним світу. Заперечував він і споконвічні релігійні істини, стверджуючи: «Природа є першопочаткова всьому причина і саморухома пружина».

Творчість Г. Сковороди, його ідеї демократизму та гуманізму знайшли відобра­ження у творах І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Є. Гребінки, Т. Шев­ченка, набравши нової сили й змісту. Високо цінили Григорія Савича видатні письменники. Іван Франко писав, що Сковорода був «цілком новим явищем в українській літературі з погляду освіти, широти поглядів і глибини думок». Лев Толстой захоплювався його творами і єдністю життя та проповідуваних ним ідей. Своєю творчістю Сковорода підсумував найвищі досягнення давнього укра­їнського письменства. Він був митцем зі своїми власними поглядами на життя. За словами Каменяра, він є найвидатнішим за своєю індивідуальністю поетом у староруській і давній українській літературі на величезному проміжку часу — від автора «Слова о полку Ігоревім» до Котляревського й Шевченка. Як проза­їк Г. Сковорода підвів давню українську прозу до тієї межі, за якою відразу по­ставала нова українська література. Житія, літописи, проповіді, послання після Сковороди зустрічаються дедалі рідше і в оновленому вигляді. Художня проза Г. Сковороди — це збірник «Басні харковскія». Його байки допомагали в пошу­ках істини, були спрямовані на викриття суспільних вад, підносили дух грома­дянської гідності, засуджували самодурство, кар'єризм, чинопочитання.

Ще за життя Григорія Савича слава про нього як про оригінального філосо­фа ширилася далеко за межі України. Він вважав, що філософія «...спрямовує усе коло справ своїх до того, щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, якість думкам, яко голові всього».

Григорій Сковорода цінував людей за їхні душевні якості, зневажав чини й сам відмовлявся від будь-яких посад. Оспівуючи волю, ставлячи її над усе, Сковорода у виборі своїх друзів саме вільнодумство вважав за неодмінну умову дружби. Мабуть, через це він любив навідуватися в родини Каразіних, Мечникових, Капністів.

Я повністю згодна зі словами Павла Тичини, який сказав про Григорія Ско­вороду як філософа, педагога й письменника: «Великий наш філософ щедру за­лишив нам спадщину по собі: обсягом широку, змістовністю глибоку і щодо сві­тогляду свого — чисту та моральну...»
Случайные рефераты:
Реферати - Версифікація Оксани Лятуринської
Реферати - Життя та творчість Михайла Старицького
Реферати - Епічність прози Сави Божка
Реферати - Києво-Могилянська Академія
Реферати - Вплив казок на дітей
Реферати - Іван Котляревський
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія