Головні засади роботи з програмою в режимі "Уведення проміжних даних"
Уведення проміжних даних — у цьому режимі користувачі працюють з обмеженням допуску до даних.

Як видно з рис. 1, у даному режимі створені аналогічні під режими, як у "Введенні початкових даних".

Первинною інформацією для введення проміжних даних є інформація про виконання конкретних операцій (етапів) міжнародного економічного контракту.

Довідник
Уведення початкових даних
Введення проміжних даних
Уведення контрольних даних
База даних контрагентів
База даних запасів, ТМЦ, прав
Оперативна звітність


Експорт


Імпорт


Бартер


Д. С. України


Д. С. Іноземна


Реекспорт


Реімпорт


Лізинг


Консигнація
Рис. 1. Вигляд робочого екрана в режимі "Уведення проміжних даних".


Інше


На цьому етапі роботи бухгалтерія, відділ збуту, відділ постачання, інші економічні підрозділи підприємства, що задіяні в роботі з виконання міжнародної економічної угоди, матимуть можливість вести бухгалтерський та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних документів та оперативних повідомлень. Причому це можуть бути не оригінали документів, а факсокопії, усні повідомлення, телеграми, телефонограми тощо.

Тобто оператор, який працює над виконанням конкретного контракту, заносить інформацію в певні блоки та рядки регістраційної картки за фактом надходження оперативно-облікових даних. Зазначене ми конкретніше розглянемо в третьому розділі.

Також якщо відбуваються зміни або доповнення до діючого контракту, тоді оператор вносить цю інформацію в загальний блок регістраційної картки оперативного обліку та контролю.

Наведемо приклад тексту експортного контракту.

Предмет договору

1. Продавець зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.

2. Найменування товару: цукор-пісок.

3. Виготовлювач товару: Таращанський цукровий завод.

4. Місцезнаходження товару: м. Тараща.

5. Документи на товар, які продавець повинен передати покупцю:

сертифікат якості товару;
сертифікат походження товару;
фітосанітарний сертифікат;
товаротранспортна накладна;
вантажна митна декларація.
Кількість товару

1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.

2. Загальна кількість товару: 50 тис. т (п’ятдесят тисяч тонн).

Асортимент товару

1. Груповий асортимент товару, що постачається:

цукор 1 ґатунку в кількості 20 тис. тонн;
цукор 2 ґатунку в кількості 30 тис. тонн.
2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 1 до даного Договору.

Якість товару

1. Якість товару, що постачається продавцем, повинна відповідати ГОСТу-56-4890-785 та ГОСТу-56-4890-539.

2. Підтвердженням якості з боку продавця є:

сертифікат якості товару;
сертифікат походження товару;
фітосанітарний сертифікат.
3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з моменту отримання товару покупцем — 1 рік.

4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну 3 місяці з моменту виявлення дефектів.

У блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки реєстраційної картки було внесено інформацію (рис. 2).

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю.

Реєстраційний №
Е-03456451
Дата відкриття
21.06. 2001
Дата внесення змін
Рядок
Підстава
Попередні дані
№ рядка
Показник
Оперативно-облікові дані
Оперативно-контрольні дані
01-01
Описання товару
Цукор-пісок
´
01-02
Виготовлювач товару
Таращанський цукровий завод

01-03
Місцезнаходження товару
м. Тараща

01-04
Документи на товар, що передаються імпортеру
сертифікат якості товару
сертифікат походження товару
фітосанітарний сертифікат
товаротранспортна накладна
вантажна митна декларація
02-01
Загальна кількість
50 тис. тонн

02-02
Одиниця виміру
тонни03-01
Асортимент товару
1. Цукор 1 ґатунку — 20 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку — 30 тис. тонн04-01
Якість товару
ГОСТу-56-4890-785 ГОСТу-56-4890-539

04-02
Гарантійний термін придатності
1 рік

04-03
Термін заміни товару
3 місяціРис. 2. Схематичне зображення заповненої реєстраційної картки (витяг).

Далі, за домовленістю сторін, було внесено зміни до даного експортного контракту, які оформлені додатком № 2, що є його невід’ємною частиною.

Додаток. Доповнення до договору №0001, від 22 вересня 2002 р.

Продавець і покупець у зв’язку з відсутністю товарної продукції (цукор-пісок) у Таращанського цукрового заводу прийшли до згоди змінити і доповнити договір № 0001 від "21" червня 2002 р.

Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у такій редакції:

o п. 1.3. Виготовлювач товару: Біломонастирський цукровий завод.

o п. 1.4. Місцезнаходження товару: м. Білий Монастир.

o п. 3.1. Груповий асортимент, що постачається: Цукор 1 ґатунку в кількості 15 тис. тонн. Цукор 2 ґатунку в кількості 35 тис. тонн.

Доповнити договір пунктами, виклавши їх у такій редакції: 3.1. п. 3.3. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 3 до даного Договору.

Пункт 3.2 з договору вилучити.

Інші умови вищевказаного договору лишаються незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

Зобов’язання, змінені даним Доповненням, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані.

Дане Доповнення укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Дане Доповнення набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

юридичні адреси;
банківські реквізити;
підписи сторін.
Після того, як вищезазначене доповнення до контракту надійшло до оператора, що обслуговує зазначений контракт, він у відповідні блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки вносить необхідну інформацію.

Тоді реєстраційна картка оперативного обліку та контролю за міжнародними економічними операціями, у даному випадку експорт, матиме такий вигляд як на рис. 3.

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю.

Реєстраційний №
Е-03456451
Дата відкриття
21.06. 2002
Дата внесення змін
Рядок
Підстава
Попередні дані
22.09. 2002
01-02
Додаток № 2
Таращанський цукровий завод
22.09. 2002
01-03
Додаток № 2
м. Тараща
22.09. 2002
03-01
Додаток № 2
1. Цукор 1 ґатунку — 20 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку — 30 тис. тонн

рядка
Показник
Оперативно-облікові дані
Оперативно-контрольні дані
01-01
Описання товару
Цукор-пісок
´
01-02
Виготовлювач товару
Біломонастирський цукровий завод

01-03
Місцезнаходження товару
м. Білий Монастир

01-04
Документи на товар, що передаються імпортеру
сертифікат якості товару
сертифікат походження товару
фітосанітарний сертифікат
товаротранспортна накладна
вантажна митна декларація
02-01
Загальна кількість
50 тис. тонн

02-02
Одиниця виміру
тонни03-01
Асортимент товару
1. Цукор 1 ґатунку — 15 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку — 35 тис. тонн04-01
Якість товару
ГОСТу-56-4890-785
ГОСТу-56-4890-539

04-02
Гарантійний термін придатності
1 рік

04-03
Термін заміни товару
3 місяціРис. 3. Схематичне зображення заповненої Реєстраційної картки після внесення змін (витяг).

У подальшому, автоматично, при роботі з цією карткою, система сповіщає оператора (користувача) про те, що були внесені:

відповідні зміни до певних блоків та рядків реєстраційної картки;
дата внесення змін;
стара редакція тексту;
код оператора, що вніс зміни;
документ, на підставі якого були внесені зміни.
Крім того, іншим кольором відображається та інформація в рядках, яка зазнала змін.

Література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.
Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.
Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. — 159 с.
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. — 368 с.
Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.
Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.: Финансы, 1978. — 80 с.
Случайные рефераты:
або “паклюження соціалістичних ідеалів”?
Скорботною епітафією звучать слова, записані Симоненком до свого щоденника 3 вересня 1963 року:
“Друзі мої принишкли, про них не чути і слова. Друковані органи стали ще бездарнішими й зухвалішими. “Літературна Україна” каструє мою статтю , “Україна” знущається над віршами. Кожен лакей робить, що йому заманеться… До цього ще можна додати, що в квітні були зняті мої вірші в “Зміні”, зарізані в “Жовтні”, потім надійшли гарбузи з “Дніпра” й “Вітчизни”…

Скільки в цих рядках гіркоти й доконечного смутку !
Щоправда, на той час Василь вже точно знав, що йому лишилось три чисниці до смерті. Знав давно, але будучи людиною мужньою і трохи фаталістичною, не скаржився на долю. Єдине, що пекло йому душу, отруювало останні дні життя, то це – усвідомлення того, що примасковані вбивці, які прирекли його в могилу, залишаться верховодити на білому світі й будуть безкарно чинити свої чорні справи.
Сиерть двадцятивосьмирічного лицаря української поезії уже три десятиліття оповита ядучим туманом загадок, легенд, міщанських пліток. Ні, в правильності висновків патологоанатомів ніхто не сумнівається, а от що передувало тим висновкам… Не тільки в пору князювання “товарища” Щербицького в Україні, а навіть у роки горбачовської “перебудови” на цю тему було накладене якнайсуворіше табу. А суть ретельно охоронюваного секрету полягає в тому, що Василя Симоненка по – звірячому “обробили”, а точніше – прибили охоронці громадянського порядку в міліцейських мундирах.
Сталося це влітку 1962 року. На залізничному вокзалі в Черкасах між буфетницею тамтешнього ресторану і Симоненком випадково спалахнула щонайбанальніша суперечка: за кільканадцять хвилин до обідньої перерви самоправна господиня прилавка відмовилася продати Василеві коробку цигарок. Той, звичайно, обурився. На шум – гам нагодилося двоє чергових міліціонерів і, ясна річ, зажадали в Симоненка документи. Не передбачаючи нічого лихого, Василь пред’явив редакційне посвідчення.
Якби на місці Симоненка опинився будь – хто з черкащан, конфлікт на цьому, напевно б, і вичерпався. Але охоронці порядка, побачивши перед собою відомого поета, раптом ніби показилися. Замість того, щоб допомогти йому залагодити перепалку з буфетницею і побажати щасливої путі – дороги, як це належало б нормальним людям, вони безцеремонно скрутили Василеві руки й на очах здивованого натовпу потягли силоміць до вокзальної кімнати міліції. І була ця наруга вчинена над автором популярної в Україні книжки “Тиша і грім” зовсім не випадково.
У цивілізованих суспільствах завжди вважалося неписаним законом: тільки поетам Бог дарував право бути речниками свого народу. У протруєнійкласовою ненавистю більшовицькій імперії, де всі загальнолюдські поняття поставлені з ніг до голову, право говорити від імені трудящих нахабно узурпували партійні вожді. Аби позбутися будь – якої конкуренції в боротьбі за вплив на маси, вони мобілізували всі ресурси пропагандистського, адміністративного та каральних апаратів для дискредитації, обпльовування, а то й фізичного винищення справжніх народних речників. Недаремно ж в устах сталіністів слово “поет” було символом не просто “гнилого інтелігента”, а політичного відступника, примаскованого контрика, потенційного ворога народу.
В останній фазі правління Хрущова перелицьовані сталіністи, послуговуючись досвідом політичних судових процесів 30 – х років , винуватцем усіх бід в країні виставили творчу інтелігенцію. І найперше місце серед вигаданих відьом за більшовицькою традицією було зарезервоване письменникам. Тому виховані на постулатах неосталініської політграмоти черкаські стражи порядку, здибавшись із відомим українським поетом, ідейно й морально були підготовлені до того, як із ним вчинити.
Уже ніколи й нікому точно не встановити, яка “душевна” розмова відбулась у них з Симоненком, але факт залишається фактом: тієї лиховісної ночі Василь невідомо чому опинився в камері затримання лінійного відділення міліції аж у містечку Сміла, що за 30 кілометрів від обласного центру.
Коли наступного ранку в редакції газети, де працював Симоненко, стало відомо про сумну пригоду Василя, в Сміло негайно виїхали його колеги – журналісти Петро Жук, Віктор Онойко і поет Микола Негода. Скорбний репортаж про ту поїздку опублікувала 27 лютого 1992 року “Літературна Україна”. Ось уривок із нього:
“Коли Василь (визволений з ув’язнення друзями) сів на переднє сидіння поруч із шофером, повернувся до нас і закотив рукава сорочки:
- Ось подивіться …
Ми жахнулися: всі руки були в сінцях.
- А на тілі, здається, жодних слідів. Хоч били. Чим били, не знаю. Якісь товсті палиці, шкіряні і з піском, чи що. Обробили професійно. І ціліли не по м’якому місці, а по спині, попереку.
- За що ? – вихопилося в нас.
Я, бачите, їм не сподобався. Коли везли туди, погрожували: ну, почекай, ти ще будеш проситися, на колінах повзатимеш. Я ж їх поліцаями обізвав, і ще … Вони затятими виявилися. Як же: потрапула до рук така птиця. Та, мабуть, і звикли ставитися до людей, як до бидла... – Василь вилаявся і потім додав: - У тому казематі мене зачинили. Я почав трюкати в двері. Довго не відчиняли. Яще дужче. З’явився один здоровило, як лещатами скрутив за спину руки, на зап’ястя наче зашморг накинув, штовхнув донизу на дерев’яний лежак і прив’язав до нього поясами, що там були. Тепер я вже не міг і ворохнутися. Руки пекло, як у вогні. Кажу: що ж ти робиш, гад ? Отоді він і почав мене лупцювати. І зараз відчуваю, ніби щось обірвалось усередині…”
Щось обірвалось усередині.. Оте Василеве зізнання друзям “по гарячих слідах” і є ключем до розуміння його передчасної смерті. Саме в задрипаному лінійному відділенні міліції міста Сміли слід шукати витоки Симоненківської трагедії. Так, його не вбили в каталажці мордовороти в синіх мундирах, зате садистськими побоями прирекли не повільне і мученицьке вмирання. Відтоді Василь уже не жив нормальним життям, а нудив світом. Бо ні на хвилину його не полишали нестерпні болі в попереку, притримувати які медицина виявилася безсилою.
І хоч що б там базікали компартійні адвокати брежнєвщини, смерть поета Симоненка аж ніяк не була випадковою. Як засвідчили подальші суспільні події, подібним способом, запозиченим у гестапо, були “знешкоджені” журналіст Євген Шинкарук, художниця Алла Горська, композитор Володимир Івасюк.
Передчасна смерть позбавили Василя невідворотньої неминучості пройти через голгофу мордовських тюрем і потаємних психушок, як це випало багатьом його ровесникам – шістдесятникам. А в тому, що репресії чатували на Василя, немає анінайменшого сумніву. Бо ще за життя поета сусловська цензура поставила нездоланні рогатки кожному його творові на шляху до читача.А після панахиди, коли ще й земля не запала на Василевій могилі, з чийогось сатанистського благословення ім’я Симоненка стало швидко обростати струповинням осоружних вигадок, підлих інсцинуацій, злісних наклепів.Сліпому було видно: поет Симоненко навіть мертвий був страшний і ненависний денаціоналізованій брежнєвській партократії.
З неймовірними труднозами Василевим друзям доводилося “пробивати” у світ кожну його книжку. І все ж таки завдяки колективним зусиллям читач дістав змогу одержати Симоненкові “Земне тяжіння” (1964), збірку новел “Вино з троянд” (1965), “Поезії” (1966), “Избранная лирика” (1968), “Лебеді материнства” (1981), том вибраних поезій (1985) та дві книжечки для дітей.
Відійшов Василь Симоненко за межу життя 14 грудня 1963 року. - 1
Реферати - Життя і творчість Івана Нечуя-Левицького
Реферати - Віктор Близнець
Реферати - Настроєний життям, як скрипка (за творчістю Б. Лепкого)
Реферати - Письменники області (Івано-Франківщини)
Реферати - Життя та творчість Романа Іваничука
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія