Функції властивостей та розпізнання
Функції властивостей призначені для керування властивостями, пов’язаними із символами. CDR - елемент символа вказує на список властивостей, який містить властивості та прапорці (див. розділ ?????).

Список властивостей - це ASSOC-список (ASSOCiation) ключей властивостей, об’єднаних у пари зі значеннями властивостей (див. Опис ASSOC у розділі 4.1). Оскільки прапорці - це атоми у списку властивостей, вони можуть відрізнятися від властивостей.

Функції властивостей та прапорців полегшують процес побудови динамічних баз даних, з яких інформація може легко та швидко вибиратися.

Розглянемо, як можна працювати зі списком властивостей символа. Його можна по необхідності створювати, обробляти та видаляти. Властивості символа є глобальними, тобто доступними з довільної точки програми, поки вони не будуть явно змінені чи видалені. Використання символа в якості змінної чи імені функції не впливає на список властивостей.Функції властивостей керують властивостями символів. CDR - елемент символа вказує на список властивостей. Разом з функціями флагів вони полегшують процес побудови динамічних баз даних.1. (PUT <символ> <ключ> <об’єкт>). У список властивостей <символа> кладеться значення <об’єкта> відповідно до вказівника <ключ>.(DEFUN PUT (SYM KEY OBJ)

((NULL (ASSOC KEY (CDR SYM)))

(RPLACD SYM (ACONS KEY OBJ (CDR SYM)))

OBJ)

(RPLACD (ASSOC KEY (CDR SYM)) OBJ)

OBJ)$ (PUT ‘capital ‘usa ‘washington) $ (SETQ capital ‘world)

$ (PUT ‘capital ‘germany ‘bonn) $ (PUT ‘world ‘ocean ‘atlantic)

$ (PUT ‘capital ‘england ‘london)$ (CDR ‘capital)

((ENGLAND . LONDON) (GERMANY . BONN) (USA . WASHINGTON))$ (CDR capital)

((ocean . atlantic))$ (CAR ‘capital) $ capital

world world2. (GET <символ> <ключ>). Повертає значення властивості, яке відповідає <символу> відповідно до вказівника <ключ>. Якщо такого вказівника не існує, то повертається NIL.(DEFUN GET (SYM KEY)

((NULL (ASSOC KEY (CDR SYM))) NIL)

(CDR (ASSOC KEY (CDR SYM))) )Якщо змінна capital має властивості, які їй були надані у попередньому прикладі, то:$ (GET ‘capital ‘england) $ (GET 'capital 'germany)

london bonn3. (REMPROP <символ> <ключ>). Видалення зі списка властивостей <символа> властивості, яка відповідає <ключу>. Повертається старе значення властивості, якщо воно знайдено, та NIL – інакше.(DEFUN REMPROP (SYM KEY)

((ATOM (CDR SYM)) NIL)

((EQUAL (CAADR SYM) KEY)

(SETQ KEY (CDADR SYM))

(RPLACD SYM (CDDR SYM))

KEY )

(REMPROP (CDR SYM) KEY) )Нехай символ capital має три попередні властивості.(REMPROP ‘capital ‘germany)

bonn

(REMPROP ‘capital ‘usa)

washington

(CDR ‘capital)

((england . london))4.2. Функції розпізнанняФункції розпізнання — це твердження, які використовуються для розпізнання або ідентифікації об’єктів даних muLisp. Ці функції мають тільки один аргумент, а повертають булеве значення. Вони розпізнають об’єкт, який може мати довільну структуру. Ми вже розглянули деякі функції розпізнання: SYMBOLP, INTEGERP, NUMBERP, ATOM, LISTP, NULL. Розглянемо інші.(ZEROP obj). Повертає Т, якщо obj — число 0.

(PLUSP obj). Повертає Т, якщо obj — додатне ціле число.

(MINUSP obj). Повертає Т, якщо obj — від’ємне ціле число.

(ODDP obj). Повертає Т, якщо obj — непарне ціле число.

(EVENP obj). Повертає Т, якщо obj — парне ціле число.Функція (ASCII sym) повертає ASCII-код символа sym. Функція (ASCII num) повертає символ, ASCII код якого дорівнює числу num. Для того, щоб визначити, чи є символ sym літерою, можна використати функцію:

(< (ASCII ‘a) (ASCII sym) (ASCII ‘z)).

Оскільки muLisp не розрізняє малі та великі літери, то (ASCII ‘s) = (ASCII ‘S) для будь-якого символа s. Функція ISCHAR розпізнає літери. Для знаходження ASCII кодів символів, які позначають цифри, необхідно використовувати одинарний Escape-символ.$ (DEFUN ISCHAR (char) $ (ASCII ‘f) $ (ASCII 70)

(<= (ASCII ‘a) (ASCII char) (ASCII ‘z)) ) 70 F$ (ASCII ‘\9) $ (ASCII 57)

57 \9Наступні функції дають можливість розпізнавати символи та числа.(ALPHA-CHAR-P ) – повертає T, якщо – літера.

(NUMERIC-CHAR-P ) – повертає T, якщо – цифра.

(ALPHANUMERICP ) – повертає T, якщо – літера або цифра.$ (ALPHA-CHAR-P W) $ (ALPHA-CHAR-P \3) $ (ALPHA-CHAR-P ~)

T NIL NIL$ (NUMERIC-CHAR-P W) $ (NUMERIC-CHAR-P \3)

NIL T$ (NUMERIC-CHAR-P ~) $ (ALPHANUMERICP W)

NIL T$ (ALPHANUMERICP \3) $ (ALPHANUMERICP ~)

T NILЗазначимо, що символ проміжку (‘ ‘ ) є літерою.
Случайные рефераты:
Реферати - Драматургія української діаспори
Реферати - Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки
Реферати - Іван Багряний
Реферати - Дмитро Васильович Павличко
Реферати - Настроєний життям, як скрипка (за творчістю Б. Лепкого)
Реферати - Життя і творчість Андрія Чайковського
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія