Функції відбору
1. (CAR list), (CDR list). Ці функції відбору (селекторні функції) є примітивними функціями, та були розглянуті раніше. Також було показано як утворити похідні від них функції типу CXXXXR, де X Î {A, D, Æ}, при чому між літерами C та R знаходиться хоча б одна літера A чи D.2. (LAST list) повертає останній на верхньому рівні cons списку list. Відмітимо, що LAST повертає останній cons, але не останній елемент списку. Якщо список є атом, LAST повертає NIL. Останній елемент можна отримати використанням функції CAR від (LAST list).(DEFUN LAST (LST)

((ATOM LST) NIL)

((ATOM (CDR LST)) LST)

(LAST (CDR LST)) )$ (LAST '(A B C D)) $ (LAST 'FCO)

(D) NIL

$ (LAST '(A B C . D)) $ (CAR (LAST '(A B C)))

(C . D) C3. (NTHCDR n list). Якщо n - ноль або додатне ціле, функція повертає n-й CDR списку list. NTHCDR повертає NIL, якщо n не є ані 0, ані додатне ціле, або якщо список list має n або меньш елементів.(DEFUN NTHCDR (N LST)

((ZEROP N) LST)

((AND (INTEGERP N) (PLUSP N))

((ATOM LST) NIL)

(NTHCDR (SUB1 N) (CDR LST)) ) )$ (NTHCDR 0 '(A B C D)) $ (NTHCDR 5 '(A B C D))

(A B C D) NIL

$ (NTHCDR 1 '(A B C D)) $ (NTHCDR 2 '(A B . C))

(B C D) C

$ (NTHCDR 2 '(A B C D))

(C D)4. (NTH n list). Якщо n - ноль або додатне ціле, функція повертає n-й елемент списку list, де CAR списку - нульовий елемент. NTH повертає NIL, якщо n не є ані 0, ані додатне ціле, або якщо список має n або меньш елементів.(DEFUN NTH (N LST)

((ATOM (NTHCDR N LST)) NIL)

(CAR (NTHCDR N LST)) )$ (NTH 0 '(A B C D)) $ (NTH 4 '(A B C D))

A NIL

$ (NTH 3 '(A B C D)) $ (NTH 2 '(A B . C))

D NIL5. (SUBLIST list n m). Якщо n та m - невід’ємні цілі та n<=m, функція копіює та видає з n-го по m-ий елементи списку list, де CAR - елемент списку є нульовий елемент. Якщо m - не ціле число або більше чи рівне довжині списку, m приймається як величина на одиницю менша за довжину списку. Якщо n - не ціле число, від’ємне число або n > m, SUBLIST повертає NIL.(DEFUN SUBLIST (LST N M)

((INTEGERP N)

((INTEGERP M)

(FIRST (ADD1 (-M N)) (NTHCDR N LST)) )

(NTHCDR N LST) ) )$ (SUBLIST '(A B C D E F) 2 4) $ (SUBLIST '(A B C D E F) 0 3)

(C D E) (A B C D)

$ (SUBLIST '(A B C D E F) 2 2) $ (SUBLIST '(A B C D E F) 2)

© (C D E F)6. (COUNT object list test). Повертає кількість елементів у списку list, для яких ознака при порівнянні з об’єктом object за тестом test не дорівнює NIL. Якщо тест - аргумент не задано або дорівнює NIL, COUNT використовує EQL - тест.

(COUNT-IF test list). Повертає кількість елементів у списку list, для яких ознака перевірки за тестом не дорівнює NIL.(DEFUN COUNT1 (OBJ LST TEST)

(count-aux OBJ LST TEST 0) )(DEFUN count-aux (OBJ LST TEST COUNTER)

((ATOM LST) COUNTER)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST OBJ (CAR LST))

(count-aux OBJ (CDR LST) TEST (ADD1 COUNTER)) )

(count-aux OBJ (CDR LST) TEST COUNTER) )$ (COUNT 'DOG '(CAT DOG COW PIG DOG ANT))

2

$ (COUNT '5 '(4 5 6 7 8) <)

3

$ (COUNT-IF 'ODDP '(3 4 5 6 7))

37. (FIND object list test). Виконує лінійний пошук у списку list того елемента, для якото ознака перевірки з об’єктом object за тестом test не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, FIND використовує EQL-тест.

(FIND-IF test list). Досліджує список list для пошуку елемента, для якого ознака перевірки за тестом test не дорівнює NIL.

Для обох функцій, якщо елемент, що задовольняє тесту, знайдено, даний елемент видається, в іншому випадку повертається NIL.(DEFUN FIND (OBJ LST TEST)

( (ATOM LST) NIL)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

( (FUNCALL TEST JBJ (CAR LST))

(CAR LST) )

(FIND OBJ (CDR LST) TEST) )$ (FIND 'EAT '(CORN WHEAT OATS RICE) 'FINDSTRING)

WHEAT

$ (FIND-IF '(LAMBDA (X) (MINUSP (CDR X))) '((X . 3) (Y . 0) 9Z . -2/3)))

(Z . -0.6666666)8. (POSITION object list test). Виконує лінійний пошук у списку list того елемента, для якого ознака порівняння з об’єктом object за тестом test не є NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, POSITION використовує EQL-тест.

(POSITION-IF test list). Шукає у списку list елемент, для якого ознака перевірки за тестом не є NIL.

Для обох функцій, якщо елемент, що задовольняє тесту, знайдено, повертається порядковий номер даного елемента, починаючи з 0. В іншому випадку повертається NIL.(DEFUN POSITION (OBJ LST TEST)

(position-aux OBJ LST TEST 0) )(DEFUN position-aux (OBJ LST TEST INDEX)

((ATOM LST) NIL)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

(FUNCALL TEST OBJ (CAR LST)) INDEX)

(position-aux OBJ (CDR LST) TEST (ADD1 INDEX)$ (POSITION '(A B C) '((R S T) (C A cool (A B C)))

NIL

$ (POSITION '(A B C) '((R S T) (C A cool (A B C)) 'EQUAL)

2

$ (POSITION-IF 'PLUSP '(-2.5 0 3.7 -5.3))

2Асоциативним списком називається список пар (тобто cons-ів), які використовуються у muLISP для зв’язку ключа та об’єкта. Функції ASSOC та ASSOC-IF належать класу функцій відбору, які дають можливість отримати доступ до об’єкта, пов’язаному з ключем, який задовольняє тесту.9. (ASSOC key alist test). Виконує лінійний пошук в асоциативному списку пари, для якої при порівнянні її CAR- елемента з ключем key за тестом test ознака не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, ASSOC використовує EQL-тест.

(ASSOC-IF test alist). Шукає в асоциативному списку пару, для якої ознака перевірки її CAR - елемента за тестом не є NIL.

Для обох функцій, якщо пара, що задовольняє тесту, знайдена, ця пара выдається, інакше повертається NIL.(DEFUN ASSOC (KEY ALIST TEST)

((ATOM ALIST) NIL)

((ATOM (CAR ALIST))

(ASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST KEY (CAAR ALIST))

(CAR ALIST) )

(ASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )$ (SETQ CAPITALS ‘((USA . WASHINGTON) (FRANCE . PARIS) (JAPAN . TOKYO)))

$ (ASSOC 'FRANCE CAPITALS)

(FRANCE . PARIS)

$ (ASSOC 'AUSTRALIA CAPITALS)

NIL10. (RASSOC key alist test). Виконує лінійний пошук в асоциативному списку пари, для якої при порівнянні її CDR- елемента з ключем key за тестом test ознака не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, RASSOC використовує EQL-тест.

(RASSOC-IF test alist). Шукає в асоциативному списку пару, для якої ознака перевірки її CDR - елемента за тестом не дорівнює NIL.

Для обох функцій, якщо пара, що задовольняє тесту, знайдена, ця пара выдається, інакше повертається NIL.

RASSOC - це скорочення від Reverse ASSOCiate.(DEFUN RASSOC (KEY ALIST TEST)

((ATOM ALIST) NIL)

((ATOM (CAR ALIST))

(RASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST KEY (CDAR ALIST))

(CAR ALIST) )

(RASSOC KEY (CDR ALIST) YEST) )$ (RASSOC 'PARIS CAPITALS)

(FRANCE . PARIS)

$ (RASSOC 'CANBERRA CAPITALS)

NIL
Случайные рефераты:
Реферати - Олена Пчілка "Діти - се наш дорогий скарб, се наша надія, се - молода Україна"
Реферати - Любовна лірика Ліни Костенко
Реферати - Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара
Реферати - Листопадовий рейд
Реферати - Павло Архипович Загребельний
Реферати - Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія