Франчайзинг як спосіб організації власної справи
План

1. Оцінювання ділової пропозиції

2. Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво

3. Франчайзинг в інформаційному бізнесі1. Оцінювання ділової пропозиції

Франчайзі необхідно вивчити головну фірму-франчайзера за допомогою відповідей на такі запитання:

1. Яка структура фірми?

2. Яку допомогу надаватиме франчайзер для того, щоб франчайзі розпочав свій бізнес?

3. Які виробничі фактори та умови мають бути враховані?

4. Які умови отримання права на пільгове підприємництво?

5. Які послуги надаватимуться на постійній основі і на яких умовах?

На цьому етапі франчайзі має зрозуміти основні елементи господарської системи франчайзера та його методи роботи.

Треба отримати відповіді на такі запитання:

1. Яка загальна сума витрат, пов'язаних зі створенням підприємства в рамках даної системи пільгового підприємництва? Що включає ця сума?

2. Які необхідні додаткові капітальні або інші витрати?

3. Чи необхідно зробити внесок? Якщо так, то на яких умовах? За яких умов, у разі припинення дії угоди, буде втрачено завдаток або його частина?

4. Яка початкова плата за право пільгового підприємництва?

5. Який необхідний обсяг обігового капіталу?

6. Скільки часу необхідно з моменту підписання контракту до відкриття підприємства?

7. Який набір початкових послуг надає франчайзер?

8. Які умови навчання, його тривалість, зміст, місце проведення?

9. Хто оплачує навчання? Хто оплачує витрати, пов'язані з навчанням, включаючи оплату проїзду і розміщення в готелі?

10. Чи забезпечує франчайзер навчання персоналу? Якщо так, то на яких умовах? Якщо ні, то хто навчає персонал? Якщо сам франчайзі, то хто його забезпечує засобами навчання?

11. На який рівень валового прибутку можна розраховувати? Які майбутні витратні статті? Який рівень обороту треба мати, щоб забезпечити окупність витрат, скільки необхідно часу, щоб досягнути цього рівня?

12. Чи можна ознайомитися з розрахунками, які підтверджують прогнози франчайзера? Чи є вони надійними?

13. Які можливості та умови фінансування, погашення кредиту? Яка процентна ставка і чи необхідна банку або фінансовій компанії застава або поручництво?

Примітка: Відповіді на запитання, що стосуються фінансової діяльності, потребують особливої уваги. Більшість франчайзерів дуже неохоче надають докладну інформацію про прогнозовані фінансові показники. Якщо ж хтось з франчайзерів дає тверді гарантії, то до них потрібно поставитися з обережністю. Ніколи не треба вважати прогнози гарантією досягнення показників. Цьому можуть перешкодити багато факторів, включаючи як слабкість самого франчайзі, так і ринкові, загальноекономічні тенденції. Франчайзер повинен надати фактичні дані, результати, але не розкривати імені франчайзі, чиї показники розголошуються без його згоди.

14. Чи має бізнес сезонний характер? Треба переконатися, що пробне функціонування було досить тривалим і дає можливість урахувати сезонний фактор.

15. Який персонал головної фірми буде надано франчайзі для підтримки відкриття справи?

16. Чи забезпечує франчайзер процедуру відкриття? З чого вона складається?

17. Які джерела прибутків франчайзера?

18. Чи стягуються поточні платежі? Який їх розмір і метод розрахунку?

19. Чи встановлюється торгова націнка на товари, що постачаються франчайзі? Якщо так, то яка її величина і які заходи захисту від несправедливих і невиправданих підвищень її?

20. Чи отримує франчайзер комісійні від фірм, що постачають франчайзі товари або матеріали? Якщо так, то розкрити детальніше.

21. Чи отримує франчайзер інші прибутки або комісійні з будь-якого іншого джерела, пов'язаного відносинами з франчайзі даної системи? Якщо так, то розкрити детальніше.

22. Чи встановлюється мінімальний розмір поточних платежів або мінімальна кількість товару, яку повинен купувати франчайзі? Що буде, якщо франчайзі не зможе виконати цю умову? Як розраховуються ці мінімальні показники?

23. Яку рекламну підтримку забезпечує франчайзер?

24. Чи повинен франчайзі відшкодовувати рекламні витрати франчайзера? Якщо так, то в якому обсязі? Чи надаються документи, які підтверджують, що суми, отримані на рекламні цілі, витрачаються за призначенням?

25. Якими рекламними матеріалами забезпечуються франчайзі і за якою ціною?

26. Яку допомогу франчайзі може отримати від місцевих засобів реклами? Скільки це коштуватиме?

27. Чи є у франчайзі можливість набрати і зацікавити необхідну кількість кваліфікованих працівників? Чи повинні вони мати якісь спеціальні навички і чи є в наявності такі люди?

28. Які з наведених нижче видів постійного обслуговування франчайзер надаватиме після відкриття підприємства:

дослідження і розробки;

ринкові випробування;

переговори з оптових закупівель з вигодою для франчайзі;

оперативна підтримка;

моніторинг і контроль за діяльністю;

загальні ділові консультації;

реклама, маркетинг й просування товарів і послуг.

29. Чи існують інші види постійного обслуговування, які фран­чайзер може надати?

30. Хто з оперативного персоналу франчайзера підтримуватиме зв'язок із франчайзі після відкриття підприємства?

31. Чи може франчайзі зустрітися ще з кимось з оперативного персоналу підтримки та із співробітниками головного офісу?

32. Як давно вони працюють і чи є у них контракт, який забезпечує тривалу зайнятість?

33. У чому полягає підготовка франчайзі до відкриття підприємства?

34. Чи франчайзер забезпечує франчайзі приміщенням, чи він повинен робити це самостійно?

35. Робочий час підприємства-франчайзі.

36. Чи буде франчайзі власником обладнання?

37. Як скоро будуть необхідні кошти, щоб замінити обладнання або перепланувати приміщення?

38. Скільки разів у минулому франчайзер переобладнував і переплановував приміщення, скільки це коштувало франчайзі?

39. Які способи зв'язку франчайзі з франчайзером?

40. Чи публікуються регулярні інформаційні бюлетені про діяльність фірми-франчайзера?

41. Чи проводяться франчайзером семінари?

42. Чи існує в даній системі асоціація франчайзі?

43. Який порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності?

44. Чи існуватимуть якісь обмеження щодо товарів, які може продавати франчайзі?

45. Чи надає франчайзер навчальні посібники і довідники?

46. Що робитиме франчайзер, якщо через власну помилку у виборі торгової точки франчайзі останній не вийде на заплановані показники, що завдасть збитків?

47. Що станеться, коли франчайзі зіткнеться з виробничою проблемою, яку не зможе вирішити? На яку допомогу можна розраховувати?

48. Що дає впевненість, що франчайзер зробить те, що обіцяє?

Отже, перш ніж прийняти рішення щодо входження у франчайзну систему, потенційний франчайзі повинен зважити та розглянути всі переваги та вади франчайзингу, а також відповісти на запитання, наведені вище. Необхідно вирішити, чи варті ці переваги того, щоб втратити певну самостійність у веденні бізнесу, що є притаманним франчайзингу.

Потенційний франчайзі має прийняти правильне рішення стосовно вибору головної фірми. Необхідно також визначитися, чи відповідає він за своїм характером та особистісними характеристиками відносинам, притаманним пільговому підприємництву. Доцільно проконсультуватися з керуючим місцевим банком або бізнесменом, чиїй думці він довіряє.

Коли всі ці фактори проаналізовано, розглянуто правові питання та франчайзний контракт, враховано думку професіоналів, потенційний франчайзі має прийняти остаточне рішення. Якщо ж він не спроможний це зробити, нехай замислиться: а чи варто йому взагалі займатися підприємницькою діяльністю.

2 Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво

Коли сторони дійшли згоди, вони укладають контракт, який може бути розірваний у разі, якщо одна із сторін не виконує взяті на себе зобов'язання. Контракт — це правове зобов'язання, що приймається до виконання обома сторонами — франчайзером і франчайзі, який чітко визначає права та обо­в'язки кожної сторони.

Контракт найчастіше є довгостроковим, хоча може укладатися й на один рік. Щоб укласти його бажано звернутися за компетентною юридичною консультацією.

Усю процедуру укладання контракту можна розбити на шість етапів:

Підготовлення схеми пільгового підприємництва. Розроблення концепції у процесі пробного функціонування, коли відпрацьовуються питання права на промислову та інтелектуальну власність (торгова марка, фірмове найменування, репутація, комерційні секрети та «ноу-хау»). Доцільно також розглянути структурні питання: відносини власності, територіальну політику, набір послуг, пропонованих франчайзі, тощо.

Пропозиція схеми і залучення учасників (маркетинг). Підготовлення рекламних матеріалів, ведення конкретних переговорів та обговорень з потенційними франчайзі.

Період від вибору франчайзі до відкриття його підприємства.

Тривалі постійні відносини.

Припинення відносин, розірвання договору.

Наслідки припинення відносин.

Змістом першого, початкового, етапу є такі три аспекти, найважливіші для періоду від підписання договору до відкриття підприємства-франчайзі:

«Пакет» умов пільгового підприємництва, обсяг і зміст якого розкриваються переліком усіх позицій, обіцяних франчайзі. Деякі компанії розглядають цей список як конфіденційний, і це оговорюється в контракті. У такому разі також оговорюється умова повернення цього списку, якщо угода припиняється. Пакет умов може містити декілька варіантів, що стосуються, наприклад, надання та облаштування приміщень або надання технічних засобів.

Ціна — узгоджується ціна і форма оплати. Найчастіше це авансовий платіж з виплатою залишку за доставки обладнання або в інший певний момент (наприклад, по закінченні курсу навчання).

У контракт може бути також внесено умову забезпечення належного рівня фінансування. У такому разі необхідно чітко визначити цей рівень. Якщо передбачається купівля технічних засобів, обладнання в кредит, необхідно передбачити відповідні майнові права кредитора.

Ціна може не включати витрати на доставку, встановлення обладнання, впорядкування приміщення, а також ПДВ. Тоді це має бути чітко оговорено.

Якщо вноситься авансовий платіж, мають бути чітко оговорені можливості та умови повернення його франчайзі. У разі виходу франчайзера з угоди на цьому етапі необхідно передбачити можливість повного повернення авансової суми франчайзі, за винятком того випадку, коли франчайзі не впорався з програмою навчання і франчайзер повинен покрити відповідні витрати на даний момент. У разі, коли угода переривається з ініціативи франчайзі, необхідно передбачити право франчайзера залишити у себе аванс частково або повністю на покриття витрат, що мали місце. Обидва варіанти мають бути чітко і недвозначно визначені в договорі.

3) Початкові послуги. Будь-який договір, як окремий, так і загальний, у частині, що стосується початкового етапу угоди, має містити зобов'язання франчайзера щодо надання послуг, пов'яза­них з відбором, навчанням і допомогою франчайзі у створенні власного бізнесу.

Якщо укладаються два договори, то перший містить умови щодо початкового навчання франчайзі. Він також зобов'язує франчайзі не розголошувати відомості, що стосуються «ноу-хау», комерційної таємниці і системи франчайзингу, отримані ним в процесі навчання, і не використати їх у разі припинення угоди.

Пункти договору, що стосуються етапу тривалих постійних відносин партнерів, можуть бути згруповані у вісім розділів .

Таблиця

Пункти договору етапутривалих постійних відносин партнерів
Розділ

Зміст розділу

1. Права, нада­ні франчайзі

Оговорюється, які права відповідно до характеру договору можуть бути надані франчайзі:

1) використовувати торгові марки, фірмові найменування франчайзера, а також користуватися перевагами, пов'яза­ними з їх репутацією;

2) використовувати торговий імідж, дизайн та оформлення приміщення, розроблені франчайзером;

3) використовувати комерційні секрети, «ноу-хау», систему і методи франчайзера;

4) використовувати матеріали, захищені авторським правом франчайзера;

5) у певних випадках використовувати рецепти, формули, специфікації, технологічні процеси і методи виробництва, розроблені франчайзером;

6) проводити діяльність у приміщенні, узгодженому з франчайзером, яке містить ознаки імені, товарних марок і системи франчайзера;

7) право купувати товари у франчайзера і/або призначених франчайзером постачальників за спеціальними цінами.

Багато які зі схем пільгового підприємництва пропонують ексклюзивні права. Наприклад, дозвіл діяти на певній території або поза нею. Надання ексклюзивних прав стосується також питань, пов'язаних з антимонопольним регулюванням. Так, розміщення франчайзі занадто близько один від одного заважатиме їм прибутково працювати

Продовження табл. 11.3

Розділ

Зміст розділу

2. Зобов'язан­ня, взяті на себе франчай­зером

Наголошуються на зобов'язаннях франчайзера в межах постійних відносин з франчайзі, що набирають чинності після того, як його підприємство стартувало. Як і зобов'язання початкового етапу, вони мають бути деталізовані в договорі, а франчайзер має бути готовим прийняти на себе юридичну відповідальність за їх виконання. Зазвичай вони включають таке:

1. Розробити систему звітності та контролю, за допомогою якої франчайзер зможе не тільки контролювати правильність розрахунку платежів, а й постійно здійснювати моніторинг роботи франчайзі з метою виявлення тенденцій і порушень.

2. Здійснювати перепідготовку керівників і персоналу франчайзі щодо виконання управлінських функцій і виробничої діяльності франчайзі у разі потреби за зміни системи, впровадження нововведень, поліпшення використання і застосування нового обладнання тощо.

3. Надавати на прохання франчайзі консультативну допомогу з менеджменту, маркетингу, зв'язків з громадськістю, контролю якості товарів, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, аналізу господарчої діяльності, організації реклами, розроблення планів модернізації, з інших аспектів діяльності системи франчайзингу.

4. Проводити дослідження і розробки (дослідження ринку включно) щодо товарів, послуг, розвитку системи, ринкової стратегії з метою поліпшення та визначення можливостей більш успішної діяльності франчайзі.

5. Здійснювати функції реклами, просування товарів і послуг, зв'язків з громадськістю в масштабі системи в цілому.

6. Сприяти налагодженню зв'язків з франчайзі через організацію зборів, семінарів та асоціацій франчайзі.

7. Продавати франчайзі за їх заявками всі необхідні продукти, компоненти та обладнання або рекомендувати надійних постачальників

3. Зобов'яза­ння, що нак­ладаються на франчайзі

Наголошується на зобов'язаннях франчайзі. На них можуть бути покладені такі зобов'язання:

1. Виконувати всі ділові операції, обумовлені в угоді, тільки в затверджених приміщеннях, відповідно до вказівок, методів і стандартів франчайзера. Цей пункт може деталізувати асортимент товарів і джерела їх постачання і/або асортимент послуг, які франчайзі дозволено продавати або надавати.

2. Дотримуватися встановленого режиму робочого часу.

3. Вносити платежі франчайзеру (відповідний початковий внесок і регулярно перераховувати відповідні суми всіх постійних платежів).

Продовження табл. 11.3

Розділ

Зміст розділу

3. Зобов'яза­ння, що накладаються на франчайзі

4. Дотримуватися системи і процедури бухгалтерського обліку і звітності, встановлених франчайзером.

5. Не проводити рекламу без попереднього схвалення франчайзером.

6. Використовувати і виставляти рекламні матеріали в точках торгівлі.

7. Підтримувати санітарний стан і чистоту приміщень і переобладнати їх відповідно до вимог франчайзера. На практиці ця умова викликає труднощі. Франчайзер прагне, щоб приміщення завжди виглядали якнайкраще, тоді як франчайзі неохоче витрачає на це свої гроші.

8. Здійснювати страхування з метою захисту підприємства, власності та життя франчайзі. У деяких випадках в організації цієї справи може брати участь франчайзер.

9. Зберігати розміщення та оформлення службових приміщень. Надавати персоналу франчайзера вільний доступ у приміщення підприємства з метою перевірки їх стану і відповідності умовам договору.

10. Купувати товари у франчайзера або у призначених ним постачальників. Підтримувати необхідний рівень запасів для забезпечення надійного обслуговування клієнтів.

Примітка: Для інформаційного бізнесу можна сформулювати це так: підтримувати необхідний рівень виробничих потужностей для...

11. Навчати персонал методам виробництва і стандартам обслуговування франчайзера, забезпечувати їх відповідність його фірмовим маркам і системі.

12. Не передавати право на пільгове підприємництво без згоди франчайзера.

У контракті має бути обумовлено можливість перепродажу його. Інакше у франчайзі не буде стимулу інвестувати та будувати. Але франчайзер має затвердити покупця. Контракт може містити застереження щодо оплати за перепродаж, яка розраховується залежно від продажної ціни і призначена для покриття пов'язаних з цим витрат. Франчайзеру може бути надане переважне право вибору наступника франчайзі з наявної черги претендентів. Франчайзеру також може бути надане право самому викупити бізнес франчайзі, якщо той хоче його продати, але на умовах не гірших, ніж за продажу на вільному ринку

4. Комерційні обмеження та вимоги до франчайзі

Містить обмеження, що накладаються на франчайзі, пов'я­зані, переважно, з чинним законодавством та його регулювальними положеннями. Ці обмеження за своїм характером можуть бути розподілені на чотири групи:

1. Джерела постачання, постачальники та асортимент товарів, дозволені франчайзі.

Закінчення табл. 11.3

Розділ

Зміст розділу

4. Комерційні обмеження та вимоги до франчайзі

2. Обмеження на інші конкурентні дії протягом терміну контракту і після його закінчення.

3. Захист «ноу-хау» франчайзера протягом терміну контракту і після його закінчення.

4. Обмеження, що не дозволяє франчайзі переманювати персонал в інших франчайзі.

Франчайзер може висунути умову обмеження діяльності франчайзі тільки тими видами і тією територією, які обумовлені в угоді

5. Продаж під­приємства у разі смерті франчайзі

Мають бути передбачені дії на випадок смерті франчайзі або головного власника (акціонера), якщо це акціонерне товариство. Франчайзі (головний власник) повинен передбачити два варіанти розв'язання проблеми:

а) його особистий представник (представники) або спадкоємці продовжуватимуть ведення справи і, отримавши кваліфікацію франчайзі, візьмуть на себе право пільгового підприємництва, уклавши договір або прийнявши на себе зобов'язання, раніше прийняті попередником;

б) підприємство функціонуватиме допоки не буде зна­йдено відповідного наступника, якому воно буде продане за прийнятною ціною. У зв'язку з цим франчайзер може зобов'язатися управляти підприємством франчайзі (за певну плату) протягом певного критичного терміну

6. Вирішення конфліктів

Містить положення про вирішення суперечок за допомогою арбітражу як найбільш ефективного інструменту для розв'язання проблем, пов'язаних з франчайзними угодами

7.Умови припинення

Франчайзний контракт має містити умови його розірвання франчайзером у разі порушення франчайзі своїх зобов'язань. Водночас більшість угод передбачають механізм, що забезпечує можливість для франчайзі виправити будь-які порушення (які можна виправити) за певний термін, перш ніж франчайзер застосує своє право на розірвання контракту

8.Наслідки припинення

Оговорюються причини припинення дії договору. Незалежно від причини розірвання договору франчайзі має залишитися власником активів свого підприємства. Йому буде відмовлено в праві продовжувати справу, використовуючи торгову марку, систему та «ноу-хау» франчайзера, і він втратить всі переваги франчайзі. Залежно від умов угоди, можливо, йому доведеться звільнити приміщення, надані франчайзером або значно змінити свій бізнес

Якщо оренду приміщення надав франчайзер, то у разі розір­вання договору про пільгове підприємництво франчайзі втрачає і право оренди. У цьому випадку в договорі має бути передбачене відшкодування капіталовкладень, зроблених франчайзі.

Франчайзер з метою відновлення повного контролю над своїми правами щодо промислової та інтелектуальної власності, системою і репутацією у разі розірвання договору повинен передбачити такі умови:

а) припинення використання його торгових марок і репутації;

б) припинення використання його системи та «ноу-хау»;

в) зміну оформлення всіх вивісок, зовнішнього вигляду приміщень і транспортних засобів;

г) припинення контактів з покупцями;

д) запобігання конкуренції франчайзі з франчайзером і системою.

Ураховуючи тісні робочі взаємовідносини, які встановлюються між франчайзером і франчайзі в процесі пільгового підприємництва, всі вимоги та зобов'язання мають бути чітко викладені в контракті.

3. Франчайзинг в інформаційному бізнесі

Переваги та вади франчайзингу для інформаційного бізнесу розглянемо на прикладі відомої на теренах СНД франчайзингової мережі «1С», яка спеціалізується на впровадженні та супроводі програм офісної автоматизації і баз даних.

Фірму «1С» було створено в 1991 р. Спочатку вона займалася продажем програмного забезпечення. На той час таке рішення було досить неординарним, адже переважно всі торгували ком­п'ютерами, а «піратство» було ледь не національною гордістю.

Наступним неординарним кроком «1С» була відмова від розроблення програм за замовленням (за контрактом) на користь розроблення стандартних додатків.

Програма «1С:Бухгалтерія» (перша версія якої з'явилась у продажу в квітні 1992 р.) була своєрідним конструктором, з елементів якого кожне підприємство могло побудувати необхідну модель обліку, бухгалтерських проводок тощо. На той час це була єдина програма, яка випускалася в «коробковій» версії з документацією, технічним підтримуванням та іншими відповідними атрибутами. Ставку було зроблено на малий і середній бізнес. Це рішення виявилося досить вдалим, оскільки навіть в умовах пострадянської дійсності кількість таких фірм зростала і, відповідно, розширювався цільовий сегмент ринку, де компанія відчувала себе найупевненіше.

Подальшу свою стратегію фірма побудувала на двох ключових рішеннях:

Застосування індустріального підходу до розроблення, тиражування, продажу та підтримування програм.

Розвиток програмних продуктів і партнерської мережі за єдиним планом як двох нероздільних складових бізнесу.

Слід зазначити, що «1С» не використовувала сторонні інвестиції, а розвивалася виключно на базі власних коштів, будучи акціонерним товариством закритого типу: акції і досі належать співробітникам і викуповуються у разі їх звільнення.

Передумовою створення франчайзної системи були труднощі, пов'язані з економічним станом Росії. Якщо на першому етапі продаж п'яти коробок давав змогу дилеру «1С» утримувати фірму протягом місяця, то в певний момент продаж навіть 10—
12 коробок вже не міг забезпечити потрібну рентабельність.

Наприкінці 1993 р. стало зрозуміло: якщо так продовжуватиметься й далі, партнери не зможуть нормально працювати та розвиватися. Індустріальний підхід до розроблення і тиражування програм вимагав нової моделі їх просування. Створити сотні філіалів означало, як зазначив президент компанії
Б. Нуралієв, згубити бізнес у вирі паперів, недобросовісності й тяганини . З метою виправлення становища на основі аналізу тенденцій ринку було розроблено франчайзинговий проект «1С:Франчайзинг».

Франчайзинговий проект складався з двох взаємозв'язаних частин:

випуск нових, більш гнучких до настроювання продуктів;

розроблення нової маркетингово-технологічної моделі.

Оскільки прямих західних аналогів такого бізнесу не було, опрацювання зайняло досить багато часу; пробні франчайзингові договори були укладені тільки з середини 1994 р. і поступово стала формуватися нова впровадницька мережа «1С». За результатами пробного функціонування було остаточно узгоджено «пакет» пільгового підприємництва і з січня 1996 р. розпочалася широка кампанія з розгортання мережі «1С:Франчайзинг». Резуль­тати таких дій виявилися обнадійливими. Вже в першому (влітку 1996р.) семінарі партнерів-франчайзі брали участь понад 100 осіб, а за 1996 р. їх кількість зросла до 414 підприємств .

Нині «1С:Франчайзинг» — це мережа самостійних незалежних підприємств, які отримали сертифікат фірми «1С» на надання сервісних послуг з автоматизації облікової та офісної роботи, які включають:

допомогу клієнту у виборі програмних засобів;

продаж та доставку програмних продуктів;

установлення, настроювання та впровадження з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства;

післяпродажне обслуговування;

консультації та навчання користувачів.

Щоб франчайзі могли успішно виконувати ці функції, «1С» надає їм методичну, інформаційно-технологічну та рекламну підтримку, а також проводить їх навчання та атестації.

Постійне інформаційно-технологічне та рекламне підтримування партнерів-франчайзі — одна з основних функцій «1С». Основні її види:

технологічне розсилання щомісячно компакт-диску з останніми релізами програм і типових конфігурацій, описами вдосконалень;

технологічне розсилання прайс-листів, інформаційних листів партнерам, новин і щоквартального каталогу програмних продуктів;

розсилання методичних керівництв, демо-версій програмних продуктів, типових методик показів, слайдів та відео;

консультування електронною поштою (7000 звернень щомісячно);

розсилання партнерського компакт-диску з рекламно-ін­формаційними матеріалами;

Web сервер http://www.1c.ru/ тощо.

Фірма «1С» веде курси навчання партнерів, попит на які зростає. Постійно діють курси з програм системи «1С: Підприємство» і методів продажу, щоквартально проводяться навчання співробітників, консультації фірм франчайзі на великих партнерських семінарах. Посилено рекламне підтримування партнерів, в економічній пресі з реквізитами партнерів, через виставкові та телевізійні проекти тощо.

Число організацій-франчайзі постійно зростає. На сьогодні компанія «1С» має найрозвиненішу систему збуту в інформаційному бізнесі на теренах колишнього СРСР, об'єднуючи понад 2000 фірм.

Для організації бізнесу «1С:Франчайзі» необхідно купити програмний продукт/продукти «1С:Підприємство» (NFR-версії) та атестувати у фірмі «1С» не менше двох фахівців-упровадників, зробити початковий внесок у розмірі від 250 до 1000 доларів.

Компанія «1С» рідко підписує франчайзингові договори з невідомими фірмами або приватними підприємцями. В основному франчайзі стають дилери, що вже попрацювали з продуктами фір­ми «1С» і розуміють її бізнес. Досить легко умови франчайзингового договору сприймають організації, що мають досвід аудиту або консалтингу з обліку, пуско-налагоджування локальних мереж або системної інтеграції, продажу коробкових версій програм або комп'ютерів. У кризовий період все частіше формуються франчайзингові колективи із співробітників навчальних зак­ладів і комп'ютерних курсів, відділів автоматизації банків або розповсюджувачів правових інформаційних систем. Дуже серйозними впровадниками стають раніше самостійні команди розробників, які, фактично зберігаючи значну частину своїх навичок, у разі переходу на продукти «1С» як нове середовище розробки отримують доступ до великого обсягу вже перевірених облікових рішень і могутню рекламно-інформаційну підтримку.

В «1С» передбачено атестацію для фахівців франчайзингових фірм, що підвищує довіру користувачів.

Франчайзі також мають обов'язки перед «1С». Вони повинні щоквартально виплачувати невеликий внесок у розмірі 100 дол., але фірми, які за квартал придбали не менше певної квоти коробок, від нього звільняються. Спочатку така квота становила
50 коробок, а потім її було зменшено до 25 коробок.

Основним видом діяльності франчайзі є не стільки продаж, скільки впровадження програмних продуктів. Задачі, виконувані франчайзі, досить різноманітні: від простої інсталяції та елементарного настроювання прикладної конфігурації до інтеграції програм з іншими пакетами, навчання користувачів і постановки бухгалтерського обліку на підприємстві в новому обсязі.

Останнім часом перспективним стає перехід фірм-франчайзі від разових робіт з установлення та впровадження систем автоматизації на об'єктах замовника до постійних абонементних договорів на консультування таких систем.

Франчайзингова модель успішно співіснує з традиційною системою продажу: виробник—дистриб'ютор—дилер. Сьогодні партнери здійснюють закупівлю дрібнішими партіями, але роблять це частіше, працюючи під замовлення, а не на склад. Отже, підтверджується важливість збереження дистрибуції, оскільки за кожною коробкою їхати до Москви невигідно.

На думку Б. Нуралієва, керівника «1С», франчайзинг на сьогодні є найкращим способом забезпечити індустріальну якість у секторі послуг інформаційного ринку. Економічний зміст франчайзингу полягає у поєднанні ефективності, енергії та мобільності невеликого приватного підприємства з потужністю відомої тор­гової марки, технологічними досягненнями та гарантіями великого постачальника. Тільки невеликі приватні підприємства реально можуть приділити увагу конкретним потребам кожного клієнта. А патронаж такої відомої фірми, як «1С», переконає замовника, що запропоновані йому рішення з автоматизації удосконалюватимуться та підтримуватимуться на регулярній та довгостроковій основі.

Для пострадянського суспільства виявився надзвичайно важливим і психологічний ефект франчайзингу. З одного боку, власники фірм-франчайзі відчувають себе господарями власної справи, яку можуть продати, передати у спадок тощо. З іншого боку, з огляду на колективізм пострадянської людини, відчуття належності до великої родини «1С» створює психологічно комфортну ситуацію: ти не один, подібною справою займається багато людей.

Безумовно, франчайзі «1С» конкурують не тільки з фірмами, які впроваджують інші облікові системи, а й між собою. Однак інтелектуальний характер діяльності франчайзі, практично необмежена місткість ринку якісних послуг з автоматизації та особливості політики фірми «1С» сприяють формуванню згуртованого та дружнього співтовариства професіоналів, які діляться один з одним своїми технологічними досягненнями і спільно вирішують багато проблем. Франчайзі зацікавлені в якісній роботі своїх колег-конкурентів — адже вони разом формують репутацію однієї торгової марки.

Портрет фірми-франчайзі, отриманий через анкетування учасників семінару партнерів, такий. У 1997 р. з 16 співробітників, які працювали в такій фірмі, тільки п'ять безпосередньо займалися продажем. У 1998 р. кількість співробітників зросла в середньому до 21 чол., причому без збільшення кількості тих, хто займався продажем, нові співробітники займалися впровадженням продуктів (у Москві їх нараховувалося до 9, у регіонах — до 7 чол.). У 1999 р. штат фірми-франчайзі не зменшився, продажем займалися в середньому 6 чол. (у Москві — 9, у регіонах — 5), а кількість впровадників збільшилася до 9 чол. (у Москві — до 12). Це свідчить про стабільність попиту на програмі рішення на базі «1С», а отже, й бізнесу фірми-франчайзі. Кількісне зростання партнерів-франчайзі виявилося вигідним не тільки «1С», а й споживачам: протягом трьох років середні ціни на впровадження в регіонах знизилися практично в два рази: з 20 дол. за годину в 1997 р. до 10 дол. за годину в 1999 р. Для Москви цей показник практично не змінився.Література:

1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. — М.: Статистика, 1977. — 160 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518с.

3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. — Челябинск: Урал LTD, 1998. — 520 с.

4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с.30—33; 1998, № 1, с. 29—34; № 4, с. 31—36; № 6, с. 31—35; № 12, с. 29—33; 1999, № 6, с. 36—43.

5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. — ВИНИТИ, 1991. — № 45. — С. 2—9.

6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. — К.: «Ника-Центр», 2000. — 512 с.

7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. — Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. — 704с.

8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.

9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. — М.: Наука, 1991. — 190 с.

10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. — 277 с.

11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 238 с.

12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 240 с.
Случайные рефераты:
Реферати - Душевна краса Наталки Полтавки за однойменною п’єсою І.Котляревського.
Реферати - Дмитро Іванович Донцов – невтомний сурмач волі (курсова робота)
Реферати - Михайло Семенко
Реферати - Життя та творчість Івана Франка
Реферати - Дмитро Білоус
Реферати - Життя та творчість Панаса Мирного
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія