Форматування даних у Excel
Оформлення роботи має істотне значення. Робота може бути дуже змістовною і цікавою, але погано оформленою. У результаті вона буде забракована споживачами. MS Excel має широкий спектр засобів по форматуванню і представленню даних.

MS Excel містить велику колекцію типів шрифтів і їх стилів. Деякі з доступних видів роботи зі шрифтами показані на рис. 2.9.

Як правило, весь вміст чарунки чи діапазону чарунок форматується одним шрифтом. Для того щоб змінити шрифт символів відображуваних у чарунці чи діапазоні:

1. Виберіть чарунку чи діапазон.

2. Вкажіть команду Формат | Чарунки. Відкриється діалогове вікно Формат чарунок (мал. 2.10).

Рис. 2.9 - Приклади форматування тексту

3. Використовуючи елементи керування вкладки Шрифт діалогового вікна Формат чарунок, установіть ті параметри шрифту, що вам необхідні. Тут можна зі списку Шрифт вибрати гарнітуру шрифту. За допомогою списку Розмір указати його висоту (у пунктах). У списку Накреслення вибрати накреслення шрифту (звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив). У списку Підкреслення призначити тип підкреслення (Ні, Одинарне, за значенням, Подвійне, за значенням, Одинарне, по чарунці, Подвійне, по чарунці). Визначити колір у списку Колір. У групі Видозміна установити прапорці закреслений, верхній індекс і нижній індекс.

4. Натисніть кнопку ОК.

Рис. 2.10 - Вкладка „Шрифт” діалогового вікна „Формат чарунок”

Рис. 2.11 - Вкладка „Вирівнювання” діалогового вікна „Формат осередків”

У невідформатованих чарунках текст за замовчуванням вирівнюється по лівому краю, а числа — по правому. MS Excel дозволяє вирівнювати текст і числа як по горизонталі (вліво, по центру, вправо), так і по вертикалі (по верхньому краю, посередині, по нижньому краю). Крім того, користувач може керувати як кутом повороту тексту, так і можливістю переносу слів в чарунці.

Щоб вирівняти вміст чарунки чи діапазону необхідно:

1. Вибрати чарунку чи діапазон.

2. Вказзати команду Формат | Чарунки. На екрані відобразиться діалогове вікно Формат чарунок (рис. 2.11).

3. Використовуючи елементи керування вкладки Вирівнювання цього діалогового вікна, встановите те вирівнювання, що вам необхідне. Тут можна зі списку по горизонталі вибрати за значенням, по лівому краю, по центру, по правому краю, із заповненням, по ширині, по центру виділення. У списку по вертикалі вказати по нижньому краю, по центру, по верхньому краю, по висоті. Група Орієнтація дозволяє установити кут повороту тексту. Прапорець переносити по словах дозволяє призначити режим переносу по словах. Прапорець автопідбір ширини задає режим автоматичного підбору ширини стовпця для того, щоб у ньому містився весь введений в чарунку текст. Прапорець об'єднання чарунок дозволяє центрувати в межах декількох стовпців.

4. Натиснути кнопку ОК.

Застосування оформлення, візерунків і заливання кольором чарунок чи діапазонів чарунок дозволяє надати робочому листу більш презентабельного вигляду. Припустимо одночасне використання як оформлення, так і заливання кольором чарунок чи діапазонів чарунок.

Візерунок чи зафарбовування здійснюються в такий спосіб:

1. Виділіть чарунку чи діапазон.

2. Виберіть команду Формат | Чарунки. На екрані з'явиться діалогове вікно Формат чарунок (мал. 2.12).

Рис. 2.12 -Вкладка „Вид” діалогового вікна „Формат чарунок”

3. Використовуючи елементи керування вкладки Вид цього діалогового вікна, установите той візерунок і/чи колір заливання, що вам потрібні. Колір заливання вибирається з палітри Колір, а візерунок — зі списку, що розкривається Візерунок.

4. Натисніть кнопку ОК.

Обрамлення чарунки чи діапазону чарунок рамкою, чи лініями здійснюється в такий спосіб:

1. Виділіть чарунку чи діапазон.

2. Виберіть команду Формат | Чарунки. На екрані відобразиться діалогове вікно Формат чарунок (мал. 2.13).

Рис. 2.13 - Вкладка „Границя” діалогового вікна „Формат осередків”

3. Використовуючи елементи керування вкладки Границя цього діалогового вікна, встановіть той тип лінії окраски, її колір, а також вкажіть ті сторони чарунки чи діапазону, які треба окрасити. Тип лінії вибирається зі списку тип лінії. Колір лінії — зі списку колір, а область Окремі дозволяє користувачу вказати ті сторони діапазону, котрі варто окрасити. Кнопка немає знімає окраску. Кнопка зовнішні обрамляє діапазон з усіх боків, а кнопка внутрішні — внутрішні чарунки виділеного діапазону.

4. Натисніть кнопку ОК.

Числові значення, що вводяться, як правило, не відформатовані. Зручніше за все так відформатувати числа, щоб їх було легше читати. MS Excel здатний виконувати деякі операції форматування за допомогою кнопок панелі інструментів Форматування. А саме, якщо ви виберіть чарунку чи діапазон чарунок, а потім натиснете одну з кнопок, представлених у табл. 2.1, то числа, відображувані в цих чарунках, будуть відформатовані.

Таблиця 2.1. Кнопки призначення формату чарунок

Клавіша

Опис

Грошовий формат

Додає знак грошової одиниці, роздільник тисяч, відображає числове значення з двома десятковими розрядами після десяткової крапки

Відсотковий формат

Відображає числове значення у вигляді відсотка без десяткових розрядів після десяткової крапки

Формат з роздільниками

Вставляє роздільник тисяч і відображає числове значення з двома десятковими розрядами після десяткової крапки

Збільшити розрядність

Збільшує на одиницю число десяткових розрядів після десяткової крапки

Зменшити розрядність

Зменшує на одиницю число десяткових розрядів після десяткової крапки

Перераховані формати не так погані, однак, швидше за все, їх вам буде не вистачати для того, щоб відформатувати дані по будь-якому форматі, що є в MS Excel.

Для форматування даних необхідно:

1. Виділити чарунку чи діапазон чарунок, у якому будуть форматуватися дані.

2. Вибрати команду Формат | Чарунки. При цьому відкриється діалогове вікно Формат чарунок (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Вкладка „Число” діалогового вікна „Формат чарунок”

3. Використовуючи елементи керування вкладки Число цього діалогового вікна, установіть той тип формату, що вам потрібний. На вкладці Число передбачено дванадцять категорій числових форматів. При виборі відповідної категорії формату зі списку Числові формати права частина вікна змінюється так, щоб відобразити відповідні опції. Наприклад, у категорії Числовий маються три опції: Число десяткових знаків, Роздільник груп розрядів () і Від‘ємні числа.

4. Натисніть кнопку ОК.

Розглянемо основні типи форматів (табл. 2.2, 2.3).

Таблиця 2.2 - Формати даних

Формат

Опис

Загальний (General)

Цей формат прийнятий за замовчуванням

Числовий (Number)

Цей формат дозволяє визначити кількість введених знаків після десяткової крапки, використання роздільника груп розрядів і спосіб виводу від'ємних чисел

Грошовий (Currency)

Цей формат дозволяє визначити число знаків після десяткової крапки, використання знака грошової одиниці і спосіб виводу від'ємних чисел

Фінансовий(Accounting)

Цей формат відрізняється від грошового тем, що числа вирівнюються по десятковій крапці

Дата (Date)

Ця категорія дозволяє вивести дату по одному з п'ятнадцяти форматів (див. табл. 2.3). При роботі з датами потрібно мати на увазі, що MS Excel представляє кожну дату як її порядковий номер у ряді дат, починаючи з 1 січня 1900р., у якої порядковий номер дорівнює 1. Така особливість дат дозволяє їх віднімати одну від одної

Час (Time)

Ця категорія дозволяє вивести час по одному з восьми форматів (див. табл. 2.3.)

Процентний(Percentage)

Цей формат дозволяє виводити число у вигляді відсотків зі знаком % і визначати кількість виведених знаків після десяткової крапки

Дробовий (Fraction)

При введенні в чарунку чисел за дробовим форматом відокремлюйте цілу частину від дробової пропуском

Експонентний(Scientific)

У цьому форматі число відображається у виді аЕЬ, де а — мантиса, Ь — порядок. Запис аЕЬ представляє в програмуванні числа з плаваючою десятковою крапкою виду ах10b; наприклад, 1.23x10-2 записується як 1.23Е-2. В експонентному форматі можна визначати число знаків після десяткової крапки мантиси

Текстовий (Text)

Застосування цього формату до числового значення дозволяє MS Excel розглядати його як текст

Додатковий(Special)

У цю категорію входять чотири додаткових формати: Поштовий індекс (Zip Code), Індекс + 4 (Zip Code + 4), Номер телефону (Phone Number) і Табельний номер (Social Security Number)

(усі формати)(Custom)

Ця категорія дозволяє створювати користувальницькі формати

Таблиця 2.3 - Приклади застосування форматів Дата і Час

Дата

Час

3.1
3.1.00
03.01.00
З січ
3 січ 00
03 січ 00
січ 00
Січень 00
3 Січень, 2000
03.01.00 12:00 AM
03.01.00
13:30
Січень-003.1.2000
3-січ-2000

13:30
1:30 РМ
13:30:55
1:30:55 РМ
30:55.73
7:30:55
03.01.00 12:00 AM
03.01.00 13:30

ЛІТЕРАТУРА

1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.

6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

7. Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Василя Барки
Реферати - Наталена Королева
Реферати - Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка "Зів'яле листя"
Реферати - Жанр української байки
Реферати - Аналіз роману "Собор" Олеся Гончара
Реферати - Григорій Квітка-Основ’яненко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія