Фізкультурні хвилинки на загальноосвітніх уроках
Згідно з ученням І.М.Сеченова про активний відпочинок, працездатність людини відновлюється значно швидше, якщо процес збудження переключається на інші центри кори головного мозку.

Відомо, що впродовж шкільного навчального дня поступово збільшується ступінь втоми дітей, знижується їх працездатність. Першими ознаками зниження працездатності є неуважність, збільшення кількості помилок при виконанні завдань, ненавмисне порушення дисципліни (відволікання від навчальної роботи, розмови і т.д.). І це цілком закономірно і зрозуміло. Адже тривале сидіння за партою вимагає постійного статичного напруження м`язів спини, шиї, ніг, що призводить до їх втоми. У цьому випадку дитина починає мимоволі розслабляти втомлені м`язи. З`являється перекіс тулуба вліво або вправо. Учень лягає грудьми на парту або підставляє руки під підборіддя. Починає човгати ногами. Виконання вірно підібраних фізичних вправ упродовж декількох хвилин підвищує тонус м`язів, знімає втому дитини. Таким чином, необхідність проведення фізкультурних хвилинок на загальноосвітніх уроках очевидна. Основне їх завдання – повернути втомленій дитині працездатність, увагу, зняти м`язове і розумове напруження, попередити порушення постави та деформацію будови тіла.

Змістом фізкультурних хвилинок є прості, зручні для виконання в класі фізичні вправи. Вони повинні сприяти активному відпочинку тих груп м`язів і частин тіла, які втомлюються від одноманітної пози сидіння за партою і роботи.

Фізкультурні хвилинки проводяться, як правило, після 20-30 хв. роботи. Їх тривалість має бути в межах 2-3 хвилин. Комплекс вправ складається з 3-4 вправ для основних груп м`язів з 6–8 - разовим повторенням кожної. Слід також пам`ятати, що тонус м`язів передньої поверхні тулуба має природну перевагу над тонусом задньої поверхні. Це і є однією із головних причин порушення правильної постави: сутулість, нахил голови вперед, опускання плечей і т.п. Тому основну увагу слід приділити зміцненню м`язів задньої поверхні тулуба. Ефективними тут будуть вправи у потягуванні, випрямленні і прогині хребта, розправленні грудної клітки.

У школярів, особливо молодших, під час виконання письмових робіт швидко втомлюються м`язи рук, тому в комплекс вправ для фізкультурної хвилинки необхідно включити рухи для рук і пальців.

Організація фізкультурних хвилинок передбачає підготовку приміщення та учнів, які для виконання вправ повинні закрити книжки, зошити і покласти їх на середину парти, розшпилити комірці. Черговий відкриває фрамугу або кватирку. Добре, коли учні вміють проводити фізкультурні хвилинки самостійно. Це дає змогу відпочити і голосовим зв`язкам учителя. Проводити фізкультурні хвилинки може черговий або фізорг.

У першому класі фізкультурні хвилинки необхідно проводити на кожному уроці, а, починаючи з другого і далі – на двох-трьох уроках. Наприкінці чверті й особливо навчального року кількість фізкультурних хвилинок знову можна збільшити.

Після закінчення вправ необхідно прийняти положення правильної постави й утримувати його протягом 5-6 секунд. Це дозволить створити установку на збереження правильної постави під час навчальних занять.

Вправи рекомендується виконувати стоячи біля парти або сидячи за партою.

Заміну комплексів фізкультурних хвилинок слід проводити не частіше одного разу на два тижні.

Для фізкультурних хвилинок слід добирати такі вправи, які вже засвоєні учнями на уроках фізичної культури. Вправи комплексу рекомендується виконувати одну за другою без перерв.

Для підвищення ефективності фізкультурних хвилинок доцільно використовувати музичний супровід. Для добору відповідної музики можна залучати учнів класу. Це буде сприяти підвищенню інтересу учнів до цього виду занять фізичними вправами.

Особливо цікаві фізкультхвилинки, супроводжувані віршованим текстом. Розучування вправ у поєднанні з віршованим текстом сприяє розвиткові в учнів пам'яті та уваги. Імітація дій, які виконуються «сніжинкою», «метеликом», «зайчиком», «синичкою», про яких йдеться у віршах, розвиває уяву учнів. Імітаційні вправи викликають в них особливий інтерес, бо мають багато спільного з ігровою діяльністю, казкою.

Якщо віршовані рядки, що супроводжують фізкультхвилинку, є зразками справжньої дитячої поезії, їм прищеплюється повага до художнього слова і рідної мови, до природи, виховується естетичний смак.

Орієнтовні комплекси фізкультхвилинок

Для учнів 1 класу

Комплекс 1. Виконується стоячи біля парти і супроводжується віршованим текстом:

Вітерець гойднувся

між зелених віт. (Руки вгору. Похитатися, як деревце)

Колосок прокинувся

І сказав: – Привіт! (Присід. Повільно підвестися навшпиньки).

Жайвір усміхнувся,

Мовив: – Добрий день! (Змахи руками, наче крилами).

Бачу, ти прокинувся

Від моїх пісень.

Комплекс 2. Виконується сидячи за партою.

1. В. п. – руки на парті. 1 – руки вгору; 2 – напівповорот тулуба вліво; 3 – тримати; 4 – в. п. Повторити 3-4 рази в кожну сторону).

2. В. п. – голова прямо, руки на пояс. 1 – нахил голови вперед; 2 – в. п.; 3 – нахил голови назад; 4 – в. п.; 5 – нахил голови вліво; 6 – в. п.; 7 – нахил голови вправо; 8 – в. п. Повторити 2-3 рази.

3. В. п. – руки вперед. 1 – пальці рук стиснути в кулак; 2 – розтиснути з розведенням пальців. Повторити 6-8 разів.

Для учнів ІІ класу

Комплекс 1. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – стійка, руки на пояс. 1 – нахил голови вперед; 2 – в. п.; 3 – нахил голови вправо; 4 – в. п.; 5 – нахил голови вліво; 6 – в. п.; 7 – нахил голови назад; 8 – в. п. Повторити 4-6 разів.

2. В. п. – о. с. 1 – руки до плечей; 2 – силою напружити м'язи рук, звести лопатки; 3 – підвестись навшпиньки, руки вгору; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

3. В. п. – о. с. 1 – присід, руки на коліна; 2 – в. п.; 3 – присід, руки вперед; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

4. В. п. – стійка, руки вгору. 1-7 – повільне опускання рук вниз з коловими рухами кистями; 8 – в. п. Повторити 2-4 рази.

Комплекс 2. Виконується сидячи за партою.

1. В. п. – руки на парті. 1 – руки за голову, лікті вперед; 2 – лікті в сторони, звести лопатки, піднести голову – вдих; 3 – опустити голову, лікті вперед – видих; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

2. В. п. – руки на парті. 1 – ліва рука на пояс, права рука вгору, напівповорот вліво; 2 – в. п.; 3-4 – те ж в іншу сторону. Повторити 4-6 разів у кожну сторону.

3. В. п. – руки вперед грудьми в замок. 1 – руки вперед в замок, долонями назовні; 2 – в. п. Повторити 6-8 разів.

Для учнів ІІІ-ІV класів

Комплекс 1. Виконується сидячи за партою.

1. В. п. – руки за голову, пальці в «замок». 1-2 – руки вгору долонями назовні, нахил голови назад; 3-4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

2. В. п. – руки вперед. 1 – ліва рука вгору; 2 – в. п.; 3 – права рука вгору; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

3. В. п. – руки перед грудьми в «замок». 1 – поворот тулуба вліво; 2 – в. п.; 3 – поворот тулуба вправо; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

4. В. п. – руки на парті. 1 – нахил голови вліво; 2 – нахил голови вправо; 3 – нахил голови вперед; 4 – нахил голови назад. Повторити 4-6 разів.

Комплекс 2. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – руки на пояс. 1 – піднестись навшпиньки; 2 – в. п. Повторити 4-6 разів.

2. В. п. – о. с. 1 – упор присівши; 2 – стати, руки вгору, ліву назад на носок; 3 – поворот тулуба вліво, руки за голову; 4 – в. п. На наступні чотири рахунки те саме в іншу сторону. Повторити 4-6 разів.

3. В. п. – стійка ноги нарізно, руки вгору. 1-3 – три пружинні нахили вперед, руки за голову; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

4. В. п. – стійка, руки на пояс. 1-3 – три пружинні нахили назад; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

Для учнів V-VІІІ класів

Комплекс 1. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – о. с. 1-4 – підвестись навшпиньки, руки вгору, стискаючи і розтискаючи пальці рук; 5-8 – повернутись у в. п. Повторити 4-6 разів.

2. В. п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1-2 – пружинні нахили вперед; 3 – нахил назад; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

3. В. п. – те саме. 1-2 – пружинні нахили вліво; 3-4 – пружинні нахили вправо. Повторити 4-6 разів.

4. В. п. – те саме. 1-3 – три пружинні присідання; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

Комплекс 2. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – о. с. 1-4 – напружуючи м'язи, підняти руки вгору (зігнутими вздовж тулуба). 5-8 – руки через сторони – вниз. Повторити – 6-8 разів.

2. В. п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 – нахил вліво, ліва рука на пояс, права за голову; 2 – в. п.; 3 – нахил вправо, права рука на пояс, ліва за голову; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

3. В. п. – те саме. 1 – поворот тулуба вправо, руки на пояс; 2 – в. п.; 3 – поворот тулуба вліво, руки на пояс; 4 – в. п. Повторити 4-6 разів.

4. В. п. – о. с. 1 – присід руки вперед; 2 – в. п.; 3-4 – те саме. Повторити 6-8 разів.

Для учнів VІІІ-ІХ класів

Комплекс 1. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – стійка, руки за голову. 1-2 – відвести лікті назад, прогнутись – вдих; 3-4 – в. п. – видих. Повторити 8-10 разів.

2. В. п. – стійка ноги нарізно. 1 – зігнувши руки в сторони, поворот голови вліво; 2 – піднестись навшпиньки, нахилити голову назад, руки вгору долонями в середину; 3 – поворот, голову вправо, зігнувши руки в сторони; 4 – в. п. Повторити 8-10 разів.

3. В. п. – стійка, руки за голову. 1 – ліву назад на носок, руки вгору; 2 – в. п.; 3 – праву назад на носок, руки вгору; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

4. В. п. – о. с. 1-4 – руки вгору з «потрушуванням» кистями; 5-8 – те саме у вихідне положення. Повторювати 4-6 разів.

Комплекс 2. Виконується стоячи біля парти.

1. В. п. – о. с. 1-2 – ліву назад на носок, руки вгору – вдих; 3-4 – в. п. – видих; 5-8 – те саме правою. Повторити 6-8 разів.

2. В. п. – стійка, руки перед грудьми. 1-2 – ривкові відведення зігнутими руками назад; 3 – руки вгору; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

3. В. п. – стійка, руки на пояс. 1 – присід руки вперед; 2 – в. п.; 3 – нахил вперед прогнувшись; 4 – в. п. Повторити 6-8 разів.

4. В. п. – стійка, руки за голову. 1 – високо підняти зігнуту ліву ногу вперед; 2 – в. п.; 3-4 – те саме правою. Повторити 6-8 разів.Література:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.— М.: ФиС, 1988.— 331 с.

2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.— 1978.— № 12.— С. 21.

3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.— 1985.— № 7.— С. 20-23.

4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.— Львів: Штабар, 1997.— 207 с.

5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров'я, працездатність.— Львів, 1993.— 131 с.

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры — М.: ФиС, 1991.— 543 с.

7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.— М., 1986.

8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.— К.: Рад. школа, 1989.—128 с.

9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.— М.: Педагогика, 1973.— 104 с.

10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.— 1983.— № 10.— С. 28-29.

12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.— М.: ФиС, 1993.— С. 181.

13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.— М.: ФиС, 1974.— 232 с.

14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.— 1977.— № 3.— С. 14-18.

15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.— Львів: ЛОНМІО, 1996.— 232 с.

16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.— Тернопіль: Збруч, 2000.— 183 с.

17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура в школе.— 1981.— № 11.— С. 27-29.
Случайные рефераты:
Реферати - Журналіст і митець Анатолій Марущак
Реферати - Микола Бажан
Реферати - Мистецька творчість Анатолія Кичинського
Реферати - Вічна загадка любові (за оповіданням Григора Тютюнника "Зав'язь")
Реферати - Життя і творчий шлях Юрія Федьковича
Реферати - Загальнолюдські цінності в поезії Ліни Костенко (контрольна робота)
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія