Доручення як діловий документ
Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:

особисті, (особа доручає особі);
офіційні, (установа доручає собі чи установі).
Доручення бувають разові і на тривалий період.

Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу протягом року.

Максимальне термін дії доручення не може перевищувати 3 років. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка украла доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, -- відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

1. Назва виду документа.
2. хто доручає (П. І. Б.)
3. кому доручає (П. І. Б. в давальному відмінкові)
4. що доручається (числові дані пишуться словами і цифрами)
5. назва установи чи організації в якій будуть отримані матеріальні цінності
6. дата видачі доручення
7. Підпис особи, яка склала доручення.
8. Завірення підпису.
Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення:

1. Штамп.
2. Номер.
3. Дата.
4. Назва виду документа.
5. Текст.
6. Зразок підпису особи, який видано доручення.
7. Підпис керівника установи.
8. Печатка.
Текст доручення містить такі відомості:

прізвище ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;
прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;
назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;
напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;
термін дії доручення;
назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.
Примітка. Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.
Случайные рефераты:
Реферати - Малишко — поет-лірик від Бога
Реферати - Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру
Реферати - Життя та творчість Леоніда Глібова
Реферати - Василь Земляк
Реферати - Олександр Потебня
Реферати - Бурлескно-травестійне віршування XVIII ст. як передумова появи "Енеїди" І.Котляревського
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія