Документи з договірної та господарської діяльності
Договори з господарської діяльності

Договір з господарської діяльності - це службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов'язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини. Такі договори між підприємствами належать до найважливіших засобів між виробничих зв'язків у нових умовах господарювання й розвитку ринкових відносин.

Договір - це документ, в якому зафіксовано угоду між сторонами про взаємодію й належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємств, організацій, установи, фірми.

Договір - це юридичний документ, тому, формуючи його умови, необхідно уникати двозначності, нечіткості.

Крім договорів з господарської діяльності є ще трудові договори.
Існують різні види договорів з господарської діяльності:
про постачання;
про закупівлю;
про оренду виробничих та службових приміщень;
про розрахунково-касове обслуговування;
про купівлю-продаж;
про спільну діяльність;
про одержання позики;
про оренду житлового приміщення;
про майнову відповідальність та інші.
Найпоширенішими договорами між підприємствами, організаціями. Установами, фірмами є договори про постачання, оренду, спільну діяльність, підряд.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних трафаретних (не часто) бланках або на чистих аркушах паперу формату А4.

Якщо договір складено на кількох аркушах, то їх нумерують, і кількість аркушів зазначають у тексті документа.

Реквізити договору з господарської діяльності

Основні реквізити:

10 - назва виду документа (договір);

11 - дата (проставляють дату підписання документу);

12 - індекс;

14 - місце складення чи видання;

19 - заголовок до тексту (про що договір);

21 - текст (Текст договору поділяють на дві частини:

Вступну, де зазначають назви сторін, між якими укладається договір, посада, прізвище, імена, по батькові осіб, які підписують договір; у разі потреби наводять посилання на документи, що засвідчують уповноваження особи, котра підписує договір.

Основну, в якій є пункти:

"Предмет договору", "Обов'язки сторін", "Порядок розрахунків", "Відповідальність сторін", "Порядок розірвання договору", "Форс-мажор", "Загальна сума договору", "Термін дії договору", "Інші умови договору".
22 - позначка про наявність додатка (в разі потреби);

26 - відбиток печатки (проставляють відбитки гербових або круглих, що прирівнюються до гербових) печаток усіх сторін, що підписали даний договір.

Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт "Юридичні адреси та підписи сторін".

У деяких договорах (наприклад, про оренду житлового приміщення, про матеріальну відповідальність) розділів може не бути, а лише зазначаються пункти.

Дуже часто в договорах такі слова, як "Постачальник", "Покупець", "Продавець", "Власник", "Завод", "Товариство", "Фірма", "Банк", "Клієнт" пишуться з великої літери, оскільки вони набувають значення власного імені.

Трудові договори

Трудовий договір - це угоди між особою, що наймається на роботу, та керівником підприємства або вповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою.

Види трудових договорів такі:

трудові контракти;
трудові угоди.
Трудовий контракт

Трудовий контракт (дод. 39 "Сучасне діловодство").

Різниця між трудовим контрактом та трудовим договором:

контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір - як на період виконання роботи, так і на невизначений термін;
у контракті можуть визначати такі підстави для розриву трудових відносин, які не передбачені законодавством про працю, а розрив трудового договору можливий тільки на підставах, що записані в Законі про працю;
виконання працівником своїх обов'язків за контрактом не завжди пов'язане з додержанням чітко визначеного режиму роботи, тоді як за трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, якими передбачено і режим роботи;
в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові відпустки та оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки;
у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін без поважних причин.
Трудова угода

Трудова угода - це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником (дод. 40 "Сучасне діловодство").

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Основні реквізити:

10 - назва виду документа;
11 - дата;
12 - індекс;
14 - місце складання чи видання;
21 - текст (дві частини - вступна і основна);
23 - підпис;
26 - відбиток печатки організації.
Література

А. Н. Віденко "Сучасне діловодство".
Зразки оформлення документів для підприємств і громадян.
Л. М. Паламар, Г. М. Кацовець "Мова ділових паперів".
Случайные рефераты:
Реферати - Іван Карпенко-Карий
Реферати - Микола Трублаїні
Реферати - Микола Вінграновський – поет, прозаїк – Божий дар для української літератури
Реферати - Життя та творчість Володимира Винниченка
Реферати - Життя і творчий шлях Олеся Гончара
Реферати - Василь Стус
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія