Договір як господарсько-договірний документ
Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між самими організаціями.

Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів:

договір-постачання;
договір купівлі продажу;
договір закупівлі сільськогосподарської продукції;
договір позики;
договір наймання житлового приміщення;
договір підряду;
договір оренди;
договір про спілку діяльності.
Основні реквізити договору такі:

Назва виду документа.
Місце укладання.
Дата.
Вступна частина де вказується точні і повні назви сторін, їх представників (прізвище та ініціали), повноваження на підставі вони діють.
Зміст.
Термін виконання.
Кількісні та якісні позначки продукції.
Зазначення вартості робіт і загальної суми.
Порядок виконання роботи.
Порядок розрахунків між сторонами.
Додаткові умови.
Вказівку про майнову відповідальність за повне або часткове не виконання договору.
Порядок і місце розв’язання суперечок.
Загальний термін дії договору.
Юридичні адреси сторін, що укладають договір.
Печатки установ або установи, які укладають договір.
Договір вважається укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з цих пунктів і відповідно оформили його письмово.

Зразок договору

Д О Г О В І Р

м. Сквира25 березня 2005 року

(десяте березня дві тисячі четвертого року)

Ми, Копильців Алла Василівна, що проживає в с. Марківка по вул. Січових стрільців, 30, далі іменована "Продавець", з одного боку, та Поп’юк Людмила Володимирівна, що проживає в с. Марківка по вул. Довбуша, 16, далі іменована "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:

Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Гвіздець коломийського району Івано-Франківської області на земельній ділянці 800м2. На цій ділянці розташовані: цегляний гараж, сарай цегляний, огорожа. Інвентаризаційна оцінка вісім тисяч гривень.

Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за вісім тисяч гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

До укладання договору будинок, що продається нікому не продавався і нікому іншому не належить.

Витрати у здійснені цього договору сторони виплачують порівну.

у користування Покупця переходить житловий будинок, сарай, гараж, земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець с. МарківкаПокупець с. Марківка

вул. Січових стрільців, 30 вул. Довбуша, 16

(підпис) Копильців А. В. (підпис) Поп’юк Л. В.

Висновок

Важливе місце в діловодстві посідають правила оформлення документів.

Текст – це основний реквізит документа, він має бути стислим, конкретним, об’єктивним, юридично бездоганним. Тому підготовка текстової частини документації є важливою умовою добре поставленого документування управлінської діяльності.

Компетентний діловод повинен оформляти документи просто, зрозуміло, уникати складної термінології, а якщо вживання іншомовних слів є необхідним то перед ними необхідно подавати пояснення.

Для виготовлення будь-якого документа необхідно засвоїти правила формуляра-зразка.

Формуляр-зразок – це модель побудови форми документів, яка встановлює: галузь використання, форми, розміри берегів та вимоги до побудови конструкції сітки та основних реквізитів.

Документ з високим рівнем стандартизації – це документ в якому може бути передбачений не лише формуляр-зразок документа, а й навіть слова, словосполучення, або речення з якими має бути формулювання думки за винятком цілком конкретних відомостей для яких у готовому бланку залишається незаповнені місця.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчий шлях Андрія Головка
Реферати - Короткий літопис життя і творчості А. Кочерги
Реферати - Життя і творчість Григорія Чупринка
Реферати - Життя та творчість Володимира Винниченка
Реферати - Життя та творчість Романа Іваничука
Реферати - Маловідомі письменники Івано-Франківщини
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія