Числівник (Numeral)
ЧИСЛІВНИК

Числівники поділяються на:

Кількісні (Cardinalia);

Порядкові (Ordinalia);

розділові (Distributiva);

прислівникові (Adverbialia).

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

Римські цифри

Арабські цифри

Назви числівників

І

1

Unus, una, unum

ІІ

2

Duo, duae, duo

ІІІ

3

Tres, tria

IV

4

Qattuor

V

5

Quinque

VI

6

Sex

VII

7

Septem

ІІХ

8

Octo

ІХ

9

Nover

Х

10

Decem

Відмінювання числівників

unus, una, unum

duo, duae, duo

tres, tria

Singularis Pluralis

Nom. Unus, una, unum duo, duae, duo

Gen. Unius (m, f, n) duorum, duarum, duorum

Dat. Uni (m, f, n) duobus, duabus, duobus

Acc. Unum, unam, unum duos, duas, duo

Abl. Uno, una, uno duobus, duabus, duobus

Pluralis

Nom. Tres (m, f), tria (n)

Gen. Trium (m, f, n)

Dat. Tribus (m, f, n)

Acc. Tres (m, f), tria (n)

Abl. Tribus (m, f, n)

Узгодження числівників з іменниками

В українській мові іменник при кількісних числівниках 1 - 4 ставиться у називному відмінку, а починаючи від 5 - у родовому відмінку множини. У латинській мові числівники, які відмінюються, узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку, наприклад: duo libri - дві книги, tria oppida - три міста, quattuor digiti - чотири пальці, quinqne equi - пять коней.

Римські цифри

Арабські цифри

Назви числівників

ХІ

11

Undecium

ХІІ

12

Duodecium

ХІІІ

13

Tredecium

ХІV

14

Quattuordecium

ХV

15

Quindecium

ХVI

16

Sedecium

ХVII

17

Septenddecium

ХVIII

18

Duodeviginti

ХІХ

19

Undeviginti

ХХ

20

Viginti

Складені числівники з останньою цифрою 8 або 9 утворюються за допомогою віднімання від наступного десятка відповідно 2 або 1: 18 - duodeviginti; 19 - undeviginti.

Двозначні числа від 21 до 99 можна позначити таким чином: 1) спочатку десятки, а потім одиниці; 2) спочатку одиниці, далі сполучник et , а потім десятки, наприклад: viginti quattuor, або quattuor et viginti - 24.

ХХІ

21

Viginti unus, -a, -um, або unus, -a, -um et viginti

ХХІІ

22

Viginti duo, duae, duo,або duo, duae, due et viginti

ХХІІІ

23

Viginti tres, tria, або tres, tria er viginti і т. д.

XXIV

24

Viginti quattuor

XXV

25

Viginti quinque

XXVI

26

Viginti sex

XXVII

27

Viginti septem

XXVIII

28

Duodetriginta

XXIX

29

Undetriginta

XXX

30

Triginta

XL

40

Quadraginta

L

50

Quinquaginta

LX

60

Sexaginta

LXX

70

Septuaginta

LXXX

80

Octoginta

XC

90

Nonaginta

C

100

Centum

Десятки, починаючи від 30 до 90 включно, мають характерну ознаку - guinta.

У числівниках більше 100 спочатку йдуть сотні, далі десятки, потім одиниці: 125 - centum viginti quinque.

Числівники, що позначають сотні й тисячі

Римські цифри

Арабські цифри

Назви числівників

С

100

Centum

СС

200

Ducenti, -ae, -a

ССС

300

Trecenti, -ae, -a

CD

400

Quadringenti, -ae, -a

D

500

Quingenti, -ae, -a

DC

600

Sescenti, -at, -a

DCC

700

Septingenti, -at, -a

DCCC

800

Octingenti, -ae, -a

DCCCC (CM)

900

Nongenti, -ae, -a

M

1000

Mille

MM

2000

Duo milia

MMM (T)

3000

Tria milia

V

5000

Quinque milia

X

10 000

Decem milia

T

100 000

Centum milia

Відмінюються всі сотні (від 200 до 900 включно) і тисячі.

Сотні відмінюються як прикметники І та ІІ відмін у множині. Mille (тисяча) не відміняється; для множини служить слово "milia”(тисячі). Milia відміняється як іменники ІІІ відміни голосної групи.

Кількісні числівники від 200 до 900 узгоджуються з іменниками в роді, числі, відмінку: ducenti homines - 200 чоловік; trecentae feminae - 300 жінок.

Milia вимагає після себе родового відмінка, як у рідній мові, наприклад: milia militum, duo milia civium.

Відмінювання числівників ducenti; milia

Nom. ducenti, ducentae, ducenta milia

Gen. ducentorum, ducentarum, ducentorum milium

Dat. ducentis (m, f, n) milibus

Acc. ducentos, ducentas, ducenta milia

Abl. ducentis (m, f, n) milibus

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

(NUMERALIA ORDINALIA)

Primus, -a, -us

1-ий, -а, -е

Secundus, -a, -us

2-ий, -а, -е

Tertius, -а, -us

3-ій, -а, -е

Quartus, -//-

4-ий, -//-

Quintus, -//-

5-ий, -//-

Sextus, -//-

6-ий, -//-

Septimus, -//-

7-ий, -//-

Octavus, -//-

8-ий, -//-

Nonus, -//-

9-ий, -//-

Decimus, -//-

10-ий, -//-

Undecimus, -//-

11-ий, -//-

Duodecimus, -//-

12-ий, -//-

Tetrius, -//-, decimus, -//-

13-ий, -//-

Quartus, -//- decimus, -//-

14-ий, -//-

Quintus, -//- decimus, -//-

15-ий, -//-

Sextus, -//- decimus, -//-

16-ий, -//-

Septimus, -//- decius, -//-

17-ий, -//-

Duodevicesimus, -//-

18-ий, -//-

Undevicesimus, -//-

19-ий, -//-

Vicesimus, -//-

20-ий, -//-

При утворенні порядкових числівників (від 13-го до 17-го включно) спочатку ставляться одиниці, а потім - десятки: tertius decimus, quartis decimus.

Порядкові числівники відміняються за І та ІІ відмінами.

За допомогою порядкових числівників утворюються дробові:1/4 - quarta pars, 1/5 - quinta pars, 1/8 - octava pars, 3/5 - tres quintae, 5/8 - quinque octavae, 3/4 - tres quartae, 7/10 - septem decimae, 8/12 - octo duodecimae.

Vicesimus, -a, -um primus, -a, -um, або primus, -a, -um et vicesimus, -a, -um.

Двадцять перший, -а, -е

Vicesimus, -a, -um alter, -a, -um (secundus), або aiter, -a, -um et vicesimus, -a, -um.

Двадцять другий, -а, -е

Vicesimus, -a, -um tertius, -a, -um, або tertius, -a, -um et vicesimus, -a, -um

Двадцять третій, -а, -е

Duodetricesimus, -a, -um

Двадцять восьмий, -а, -е

Yndetricesimus, -//-

Двадцять дев'ятий, -а, -е

Tricesimus, -//-

Тридцятий, -а, -е

Quadragesimus, -//-

Сороковий, -а, -е

Quinquagesimus, -//-

П'ятдесятий, -а, -е

Sexagesimus, -//-

Шістдесятий, -а, -е

Septuagesimus, -//-

Сімдесятий, -а, -е

Octogesimus, -//-

Вісімдесятий, -а, -е

Nonagesimus, -//-

Дев'яностий, -а, -е

Centesimus, -//-

Сотий, -а, -е

Ducentesimus, -//-

Двохсотий, -а, -е

Trecentesimus, -//-

Трьохсотий, -а, -е

Quadrigentesimus, -//-

Чотирьохсотий, -а, -е

Quingentesimus, -//-

П'ятисотий, -а, -е

Sescentesimus, -//-

Шестисотий, -а, -е

Septingentesimus, -//-

Семисотий, -а, -е

Octingentesimus, -//-

Восьмисотий, -а, -е

Nongentesimus, -//-

Дев'ятисотий, -а, -е

Millesimus, -//-

Тисячний, -а, -е

Bis millesimus, -//-

Двохтисячний, -а, -е

Ter millesimus, -//-

Трьохтисячний, -а, -е

Decies millesimus, -//-

Десятитисячний, -а, -е

Centies millesimus, -//-

Стотисячний, -а, -е

Порядкові числівники, утворені за допомогою 1-7 (21-27, 31-37 і т. д.), можуть складатися двома способами: спочатку десятки порядкових числівників, а потім одиниці, або спочатку одиниці, а потім десятки: vicesimus quintus, або quintus et vicesimus.

Тисячні цифри складаються з прислівникових і порядкових числівників: ter millesimus, quater millesimus.

У складених порядкових числівників усі частини є порядковими (в українській мові тільки остання), наприклад: centesimus vicesimus quintus - сто двадцять п'ятий, anno millesimo nongentesimo nonagesimo tertio - у тисяча дев'ятсот дев'яносто третьому році.

Порядкові числівники, як зазначалось, відмінюються за І та ІІ відмінами.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Ліни Костенко
Реферати - Нелюди і люди в романі Л.Костенко "Маруся Чурай"
Реферати - Василь Земляк
Реферати - Життєвий і творчий шлях Г.Косинки
Реферати - О. В. Донченко
Реферати - Дитяча Література (контрольна робота)
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія