Банківська система: гносеологічні особливості
Сучасна література нагромадила значну кількість інформації про гроші за всі часи їх існування. При цьому роль кредитних установ у цьому процесі знайшла своє специфічне пояснення. А опис процесу виникнення банків в економічній літературі настільки суперечливий, що виникає багато питань щодо їх справжньої природи і функціонування.

Вважається, що банк як особлива організація, що працює із специфічним товаром, яким є гроші, виник не у зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин, а у той період, коли з’явилася потреба у спеціальних установах, які б регулювали грошовий обіг і проводили у більш широких масштабах кредитно-дебітові операції. Часом робиться висновок, що без виникнення банків було б неможливим функціонування капіталістичних підприємств на ранній стадії їх існування.

Інколи доводиться, що банки вперше з’являються вже при античному і феодальному господарствах як посередники у здійсненні кредитно-дебетових операцій.

Вважається, що банківські установи з’явилися майже за дві тисячі років. Слово "банк" походить від французького слова "banque" та італійського "banca". Ці слова відповідно означають "скриня" і "лавка". Скриня природно вказує на функцію збереження, а слово лавка означало стіл, прилавок або робоче місце міняли, що встановлювалися на площах, де відбувалася торгівля, яка велася з використанням різноманітних монет. Тобто потрібні були фахівці з питань оцінки та обліку різних монет.

Перші банківські операції ("скриня" – "лавка") виконували як приватні особи, так і окремі церковні установи, що були "центрами" накопичення великих коштів. Церкви були надійним місцем для збереження цінностей. Саме це робили відомі грецькі храми (Дельфійський, Делоський, Самоський, Ефеський тощо), які одночасно були і своєрідними банківськими центрами.

Незабаром стало зрозуміло, що від накопичених величезних грошових коштів можна було б одержати істотну користь і вигоду, віддавати їх у тимчасове користування або відкривати самостійні підприємства з метою отримання прибутку.

З часом у банках поступово набули розвитку і послуги із спеціальним обслуговуванням вкладників. Розрахунки могли здійснюватися за допомогою так званого "трансферта", тобто переносу коштів у різні таблиці. Користувачі банків мали свої індивідуальні таблиці. Кошти з таблиці одного вкладника могли переноситися у таблицю іншого, утворюючи найпростіші форми безготівкових розрахунків. Спочатку такі операції здійснювалися за особистої участі клієнта, а пізніше з’явилася можливість робити це за допомогою письмових наказів. Поступово банківські послуги і клієнтура розширювалася. Банки почали виконувати роботу посередників у будь-яких грошово-майнових угодах.

Але наявність кредитора і дебітора – це тільки необхідна, але недостатня умова. Як відомо, сучасний банк характеризується як велика кредитно-дебетова установа, що надає різну кількість послуг, які пов’язані з грошима.

Відомо, що гроші перестають задовольняти лише споживчі інтереси дебітора і починають працювати у "різноколірних" господарських справах. Поряд із кредитними існує безліч розрахункових операцій. Отже, банк – це установа з обробки грошових коштів, які концентруються в єдиному центрі, що здійснює на високому рівні грошовий обіг та кредитно-дебетові відносини.

Функції банків сьогодні практично не можна перелічити.

Основні з них:

здійснення фінансування приватного та державного господарства,
страхові операції,
купівля-продаж цінних паперів,
посередницькі угоди та управління майном,
консультування,
статистика,
маркетинг тощо.
Таким чином, банк – це індивідуальне, багатопланове, відносно незалежне приватно-комерційно-державне підприємство, що має свій специфічний продукт – гроші, а також виконує різноманітні послуги: надання кредитів, гарантій, консультацій, управління майном тощо. Відомо, що значення грошей сьогодні все більше зростає, перетворює їх у потужне джерело прискорення виробництва та інтенсивний фактор розвитку науки і культури. Сучасні банки часто виступають у ролі маркетологів, аналітиків розвитку іноземного бізнесу.

Банківська система може існувати з використанням різних рівнів. Але у нашій державі реалізована дворівнева система: центральний і комерційні банки.

Основними функціями центрального банку є:

грошово-кредитне регулювання економіки;
емісія валюти країни і забезпечення її обігу;
контроль за діяльністю кредитних установ;
акумуляція і збереження резервів кредитних установ;
кредитування комерційних банків;
кредитно-розрахункове обслуговування уряду;
збереження і проведення операцій із золотовалютними запасами і резервами тощо.
Основні функції комерційних банків:

керування обертанням грошей;
забезпечення платіжного механізму;
акумуляція заощаджень;
надання кредиту;
фінансування зовнішньої торгівлі;
довірчі операції;
збереження цінностей;
консультування та надання інформації.
При цьому найважливішою функцією системи комерційних банків є керування обертанням грошей у країні.

Література

Антонов В. М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. – К.: Таксон, 1998. – 120 с.
Антонов В. Н. АРМ: Вопросы практического использования. – К.: Лыбидь, 1992. – 164 с.
Антонов В. Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. –1996. – № 4. – С. 16-18.
Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. – 1995. – № 3. – С. 82-85.
Антонов В. Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. – 1997. – № 4/5. – С. 102-106.
Антонов В. Н., Антонова Ю. В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.
Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А. М. Мороза – К.: Ельтра, 1993. – 328 с.
Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
Случайные рефераты:
Реферати - Леся Українка
Реферати - Літературно-музична композиція за творчістю В.Симоненка
Реферати - Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка
Реферати - Життя та творчість Степана Васильченка
Реферати - Настроєний життям, як скрипка (Лепкий Богдан)
Реферати - Життя і творчість Олексія Коломійця
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія