Акціонерний капітал
План

1. Акціонерний капітал і акціонерні товариства.

2. Акції. Контрольний пакет акцій.

3. Умови функціонування АТ в Україні.

1. Щоб подолати суперечність (між зростаючими потребами суспільства і можливостями дрібного виробництва), необхідно було шукати таку форму організації суспільного виробництва, яка б, з одного боку дала можливість об'єднати невеликі індивідуальні капітали в єдиний великий капітал, а з іншого, зацікавити безпосередніх робітників і власників індивідуальних капіталів у ефективному функціонуванні підприємства, основаного на таких засадах, Такою формою організації виробництва й мобілізації капіталу стало АТ.

АТ – це підприємство, капітал якого утворюється за рахунок внесків його учасників (акціонерів) шляхом придбання ними акцій. Капітал утворений таким чином називається акціонерним капіталом (схема 1).

АТ в капіталістичних країнах почали виникати ще в 19 ст. В сучасних умовах практично весь великий капітал світу є акціонерним. В Україні акціонерна форма господарювання почала формуватися недавно, з моменту проголошення самостійності. Поштовхом для цього стало: а) необхідність мобілізації і концентрації індивідуальних капіталів для розбудови економіки й створення власного виробничого потенціалу; б) необхідність створення умов для тісного поєднання безпосереднього виробника з засобами виробництва шляхом перетворення його на співвласника підприємства; в) роздержавлення й приватизація власності, яка має за мету створити багатоукладну економіку й ефективного власника.

АТ бувають двох видів: а) закриті – акції розповсюджуються між засновниками; б) відкриті – акції вільно розповсюджуються за підпискою, купуються й продаються на фондовій біржі.

2. Акція – цінний папір, який свідчить про внесення певного паю в капітал АТ й дає право її власнику на отримання доходу в формі дивіденду. Функції акції.

а) акція є свідоцтвом про внесення паю до сукупного капіталу АТ;

б) акції є титулом власності й безпосередньо самою власністю.

Власник акції користується нею як власністю – він може отримувати на неї дивіденди, продати, подарувати, закласти в банку.

в) вона дає право на отримання дивіденду (доходу) пропорційно вартості акції й величині отриманого АТ прибутку;

г) акції виступають як джерело здійснення інвестиційного процесу, фінансування капіталовкладень, пов'язаних з технічним розвитком підприємств;

д) контрольна функція – людина, яка володіє акціями прямо чи безпосередньо має право контролю й участі в справах АТ.

Види акції

Привілейовані акції своїм власникам гарантують першочергову виплату дивідендів у фіксованих процентах до номінальної вартості акції. Вони забезпечують також пріоритетну участь у розподілі майна на випадок ліквідації АТ.

Прості або звичайні акції дають право участі їх власнику у справах. А підприємства: брати участь у загальних зборах акціонерів, бути обраним до складу правління, спостережницької ради або ревізійної комісії.

Акції можуть продаватися. Ціна, за якою акції продаються й купуються на біржі називаються курсом акцій.

Курс акції =

Приклад: Припустимо, що номінальна ціна акції дорівнює 100 грн.

А) дивіденд = 40 грн., позичковий % = 5%. Тоді курс акції =

Б) дивіденд = 5 грн., позичковий %=5%. Курс акцій =

Певну частину акцій засновники залишають у себе для того, щоб здійснювати контроль над акціонерним підприємством і забезпечувати собі максимум прибутку від його діяльності. Теоретично – це 50% всіх випущених акцій і плюс ще одна. Тобто, це найбільша кількість акцій, яка зосереджується в руках одного акціонера. Тому при голосуванні (кожна акція дає голос) з тих чи інших питань діяльності АТ власник такого пакету акцій, який отримав назву контрольного пакету.

3. Згідно з ЗУ "Про господарські товариства” засновниками можуть бути юридичні і фізичні особи. Засновники укладають договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню АТ, відповідальність перед акціонерами. Процес створення АТ включає певні етапи (схема).

Δ оголошення про намір створити АТ;

Δ проведення підписки на акції;

Δ проведення установчих зборів;

Δ державна реєстрація товариства.

АТ має право випускати цінні папери. Акції можна придбати: при заснуванні товариства за підпискою; при додатковому випуску акцій у зв'язку з збільшенням статутного фонду; в попереднього власника за цінами домовленості або на фондовій біржі; в спадщину, у випадку право наслідування юридичних осіб.

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).Формування акціонерного товариства

Акціонерне товариство

капітал

акції

капітал

капітал

капітал

акції

акції

акції

Характерні риси акціонерного товариства

Статутний фонд розділений на певне число акцій рівної номінальної вартості

Акції розміщені між засновниками й учасниками

Відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства

Акціонери відповідають лише в межах акцій

Риси

Інформативна база акції

Повна назва АТ і його місцезнаход-ження

Вид акції (проста, привілейована)

Прізвище власника (якщо акція іменована)

Термін і порядок виплати дивідендів

Акція

Найменування "Акції” та її порядковий номер

Номінальна вартість

Розмір статутного фонду АТ

на день випуску акції

Підпис керівника АТ

Етапи створення акціонерного товариства

Оголошення про намір створити акціонерне товариство

Проведення підписки на акції

Проведення установчих зборів

Державна реєстрація товариства
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Василя Барки
Реферати - Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко
Реферати - Біографія Остапа Вишні
Реферати - Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну
Реферати - Ідея безсмертя народу в романі Михайла Стельмаха "Правда і кривда"
Реферати - Життя і творчість Наталени Королеви
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія